Prezydent RP: "Podkreślamy determinację na rzecz bezpieczeństwa" - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

11.04.2014

Prezydent RP: "Podkreślamy determinację na rzecz bezpieczeństwa"

- Chcemy podkreślić nasza polską determinację w działaniu na rzecz bezpieczeństwa całego regionu, na rzecz bezpieczeństwa także Polski - powiedział prezydent podpisując postanowienie o udziale PKW w misji Air Policing. W uroczystości, która odbyła się w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, uczestniczył szef BBN minister Stanisław Koziej.

 • fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
  fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
 • fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
  fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
 • fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
  fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
 • fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
  fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
 • fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
  fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
 • fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
  fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
 • fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
  fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
 • fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
  fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
 • fot. Wojciech Grzędziński, KPRP
  fot. Wojciech Grzędziński, KPRP

1 maja br. na litewskim lotnisku w Szawle dyżur rozpocznie Polski Kontyngent Wojskowy ORLIK 5, wyposażony w cztery samoloty MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Polacy będą realizować misję Air Policing w ramach 35. rotacji. Dyżur będzie trwał cztery miesiące – do 31 sierpnia. Z uwagi na konieczność przebazowania, faktyczny okres użycia PKW będzie trwał od 15 kwietnia do 15 września br.

Polacy po raz piąty wezmą udział w misji Air Policing. Wcześniej uczestniczyli w niej w roku 2006, 2008, 2010 i 2012. PKW będzie liczył do 100 żołnierzy i pracowników wojska.

Głównym celem misji jest patrolowanie i niedopuszczenie do naruszenia przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej oraz udzielanie pomocy samolotom wojskowym i cywilnym w sytuacjach awaryjnych występujących podczas lotu.

- To wyjątkowe zachowanie - podpisywanie postanowienia o użyciu polskich sił zbrojnych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Normalnie podpisuje się je w gabinecie. Ale sytuacja jest nadzwyczajna, nietypowa i chcemy podkreślić w ten sposób naszą polską determinację w działaniu na rzecz bezpieczeństwa całego regionu, na rzecz bezpieczeństwa także Polski. Chcemy podkreślić naszą polską solidarność w ramach solidarności natowskiej – mówił Prezydent RP.

Bronisław Komorowski zaznaczył, że polscy piloci biorą udział w misji Air Policing od samego początku. Ale jak ocenił, ta zmiana będzie nietypowa ze względu na sytuację na wschód od granic NATO, na wschód od polskich granic, ze względu na agresywność polityczną, a także militarną naszego potężnego sąsiada w stosunku do innego polskiego sąsiada, jakim jest Ukraina.

- Chcemy podkreślić naszą solidarność z krajami nadbałtyckimi. Chcemy podkreślić, że Sojusz Północnoatlantycki nie czekając na zjawiska kryzysowe , chcąc profilaktycznie przeciwdziałać pokusom, które mogą ten kryzys sprowokować jest Sojuszem o fundamentalnej wadze dla bezpieczeństwa całego regionu, w tym także Polski – mówił Prezydent RP. Jak zaznaczył, wszystko co Polska dziś robi jest inwestycją w polskie bezpieczeństwo dzisiaj i w przyszłości.

Prezydent dziękował polskim dowódcom i pilotom za pełnienie misji w poczuciu ogromnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo NATO, naszego regionu, za honor Polski i honor polskich pilotów.

Po uroczystości Prezydent RP złożył kwiaty pod Pomnikiem Lotnika.

 

Źródło: Prezydent.pl, inf. własna

 

Przeczytaj postanowienie Prezydenta RP

 

 

 

***

Piąty dyżur Orlika

Po raz piąty Siły Powietrzne wyślą do sojuszniczej misji Baltic Air Policing kontyngent lotniczy Orlik. Do 100 żołnierzy od 1 maja do 31 sierpnia 2014 roku będzie pełnić dyżur bojowy, nadzorując przestrzeń powietrzną nad Litwą, Łotwą i Estonią. Kontyngent wystawi 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Będzie to 36 zmiana misji Baltic AP, pełnionej rotacyjnie (dotychczas) przez wojska lotnicze 14 państw NATO.

Celem misji jest demonstracja solidarności i zdolności do prowadzenia kolektywnej obrony oraz zapewnienie jednolitego poziomu bezpieczeństwa państwom NATO, które nie posiadają własnego lotnictwa bojowego.

Mandat Baltic Air Policing przewiduje także udzielanie przez pilotów - w razie potrzeby - pomocy załogom wojskowych i cywilnych statków powietrznych znajdujących się w sytuacjach awaryjnych. Polacy mają działać jako część Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO (NATINAMDS).

Podstawę do użycia Orlika 5 stanowić będzie postanowienie Prezydenta RP, wydane zgodnie z ustawą o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa. Prezydent podpisze wspomniane postanowienie 11 kwietnia 2014 roku w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Przebazowanie kontyngentu do bazy w miejscowości Szawle nastąpi pod koniec kwietnia, lotnicy wrócą z misji do kraju na początku września.

Przygotowanie kontyngentu zainaugurował w lipcu 2013 roku Dowódca Sił Powietrznych, a zadanie to przejął od 1 stycznia 2014 roku Dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, który koordynował i nadzorował zadanie dbając o terminowe zorganizowanie kontyngentu, szkolenie i spełnienie wymogów formalnych. „Na piątą zmianę misji Air Policing wysyłamy dobrze wyszkolonych i przygotowanych lotników, w tym pilotów mających doświadczenie ze służby w czwartej zmianie kontyngentu Orlik. Jesteśmy zainteresowani kontynuowaniem udziału w tej sojuszniczej operacji w kolejnych latach, gdyż sprzyja to utrzymaniu bezpieczeństwa w naszej części Europy, pokazuje naszą sojuszniczą lojalność i sprawność organizacyjną. Ponadto takie zagraniczne zadanie motywuje żołnierzy do podnoszenia kwalifikacji”, ocenia gen. broni pil. Lech Majewski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kontyngent tworzą personel latający i techniczny 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, nawigatorzy z ośrodków dowodzenia i naprowadzania, specjaliści z Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP oraz mniejszych jednostek. Większość żołnierzy trafi do bazy lotniczej w litewskim Siauliai (Szawle), nawigatorzy naprowadzania służyć będą w ośrodku kierowania i rozpoznania w Karmelavie. Do misji 22 BLT wystawia cztery myśliwce MiG-29. Dwa z nich, uzbrojone, będą utrzymywane w całodobowym dyżurze bojowym.

Na dowódcę PKW Orlik 5 został wyznaczony ppłk dypl. pil. Krzysztof Jan Stobiecki, dowódca Grupy Działań Lotniczych w 22 BLT, pilot klasy mistrzowskiej, nalot z nalotem 1400 godzin. Ppłk Stobiecki był zastępcą dowódcy kontyngentu Orlik w czwartej zmianie czyli w 2012 roku.

W przyszłym tygodniu kontyngent będzie poddany sprawdzianowi przygotowania do misji podczas ćwiczenia certyfikującego „Jastrząb-14”.

Po przejęciu 1 maja obowiązków od lotników amerykańskich, prowadzących obecnie misję Baltic Air Policing, Polacy będą operacyjnie podporządkowani Naczelnemu Dowódcy Sojuszniczych Sił Zbrojnych w Europie, przy czym dowództwo to sprawować ma Koalicyjne Centrum Połączonych Operacji Powietrznych (CAOC - Combined Air Operation Centre) w Uedem w Niemczech. Pod względem kierowania narodowego kontyngent podlegać będzie nadal Ministrowi Obrony Narodowej – za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Polski kontyngent wojskowy Orlik debiutował w misji Air Policing w pierwszym kwartale 2006 roku. Wystawiły go  1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego i 23 Baza Lotnicza. Wtedy, w trudnych zimowych warunkach, lotnicy wykonali 29 misji w powietrzu w czasie ponad 92 godzin. Podczas kolejnych zmian (Orlik 2 - 15 marca – 30 czerwca 2008 r.; Orlik 3 -  30 kwietnia – 1 września 2010 r.; Orlik 4 - 27 kwietnia – 31 sierpnia 2012 r.) liczba wykonywanych lotów i uzyskiwany nalot stopniowo rosły. W Orliku 4 lotnicy wykonali 99 misji w powietrzu w czasie przekraczającym 250 godzin. Łącznie piloci polskich MiG-óow-29 wylatali na straży nieba naszych nadbałtyckich sąsiadów 750 godzin.

Główny personel i samoloty do Orlika wystawiały zawsze jednostki z Malborka i Mińska Mazowieckiego, eksploatujące MiG-29; czyli obecne 22 i 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego.  Siły Zbrojne RP eksploatują 32 takie odrzutowce; w tym 11 pozyskanych dziesięć tam temu z Niemiec.

MiG-29 to dwusilnikowy samolot myśliwski, doskonale pasujący do misji Air Policing. Uzbrojony w działko GSz-30 kalibru 30 mm oraz podwieszane rakiety kierowane R-27, R-60M lub R-73. Masa własna samolotu – 10,9 tony; masa startowa (zatankowanego i uzbrojonego) – 18,5 tony. Prędkość maksymalna 2400 km/godz; pułap praktyczny 18000 m; zasięg maksymalny -2100 km.

Kontyngenty do Baltic Air Policing wystawiało już 14 z 28 państw NATO. W dotychczasowych 35 zmianach misji BAP najczęściej dyżur pełnili Niemcy (6 razy, w tym 5 razy na F-4F Phantom II); Francuzi (4 razy na Mirage 2000 i Mirage F1CR); Duńczycy (4 razy na F-16 AM), Amerykanie (4 razy, w tym 3 razy na F-15C) oraz Polacy (4 razy na MiG-29). Jednorazowo w misji uczestniczyli Brytyjczycy, Portugalczycy, Turcy, Hiszpanie, Rumuni i Holendrzy. W 2015 roku w BAP mają zadebiutować Włosi i Węgrzy.

Kolejna zmiana przypadnie Polakom zapewne w 2017 roku. Gotowość wystawienia w tym terminie kontyngentu zgłosiliśmy już sojusznikom z NATO.

(Materiał opracowany przez DGRSZ)