Uczniowie klasy mundurowej z Ełku z wizytą w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

28.04.2014

Uczniowie klasy mundurowej z Ełku z wizytą w BBN

W poniedziałek 28 kwietnia br., Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odwiedzili uczniowie klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Ełku.

Z młodzieżą spotkał się minister Stanisław Koziej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który trzem wyróżniającym się w nauce licealistom oraz ich wychowawcom przekazał egzemplarze Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z rolą i funkcjonowaniem Biura. Po spotkaniu uczniowie zwiedzili Pałac Prezydencki.

Comiesięczne spotkania w BBN, organizowane we współpracy z Akademią Obrony Narodowej, mają na celu promowanie wśród młodzieży postaw proobronnych i zachęcanie do interesowania się sprawami bezpieczeństwa.

*   *   *

Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Ełku jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisanej do ewidencji szkół Starostwa Powiatowego w Ełku. W ramach LO w szkole funkcjonują klasy mundurowe. Uczniowie tych klas realizują  program autorski „Edukacja patriotyczno-obronna służb mundurowych” zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w 2007 r. W roku szkolnym 2013/2014 w szkole funkcjonują cztery oddziały klasowe mundurowe – łącznie 62 uczniów.

Szkoła objęta jest patronatami: Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej. Przy realizacji zagadnień mundurowych z programu autorskiego Szkoła współpracuje z: WKU w Ełku, JW w Bemowie Piskim (coroczne, kilkudniowe zajęcia poligonowe), KP Policji w Ełku, Powiatową Strażą Pożarną w Ełku, Związkiem Strzeleckim „Strzelec” OSW.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jest również organem prowadzącym dla następujących szkół z klasami o profilu mundurowym na terenie woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:

  1. LO ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach,
  2. LO ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Hajnówce,
  3. LO ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Giżycku.