Warsztaty z bezpieczeństwa pod patronatem Prezydenta RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.06.2014

Warsztaty z bezpieczeństwa pod patronatem Prezydenta RP

W ramach obchodów Święta Wolności, 2-3 czerwca br. w legendarnej sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyły się warsztaty akademickie zatytułowane "25 LAT NIEPODLEGŁOŚCI - BEZPIECZEŃSTWO RZECZYPOSPOLITEJ". Dyskutowano o zmianach, jakie zaszły w ostatnim ćwierćwieczu, a także współczesnych wyzwaniach dla bezpieczeństwa i obronności RP. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król - dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN, dr Tadeusz Fiszbach - były ambasador RP na Łotwie, Zbigniew Nowek - były szef AW oraz były zastępca szefa BBN, kmdr por. Jerzy Sekuła - z Akademii Marynarki Wojennej, redaktor Maria Przełomiec czy przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 
Tematami wykładów były m.in.: Koncepcje i praktyka bezpieczeństwa Polski w latach 1918-1945, Bezpieczeństwo narodowe w polskiej myśli politycznej i praktyce w latach 1945-2014, "Karnawał Solidarności" a bezpieczeństwo narodowe.  Natomiast w czasie warsztatów młodzież dyskutowała na tematy zwiazane z polską racja stanu oraz zagrożeniami militarnymi, terrorystycznymi czy cybernetycznymi.
 
Warsztaty zostały zorganizowane przez Europejskie Centrum Solidarności, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz VII Liceum Ogólnokształcace im. J. Wybickiego w Gdańksu. Wsparcia udzieliło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.