Główne kierunki wzmacniania bezpieczeństwa RP z uwzględnieniem bezpieczeństwa morskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

27.06.2014

Główne kierunki wzmacniania bezpieczeństwa RP z uwzględnieniem bezpieczeństwa morskiego

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja poświęconym kierunkom wzmacniania bezpieczeństwa Polski, zamieszczonym w publikacji wydanej z okazji XIII Międzynarodowych Targów Balt-Military-Expo, odbywających się 24-26 czerwca br. w Gdańsku.

Główne kierunki wzmacniania bezpieczeństwa RP z uwzględnieniem bezpieczeństwa morskiego

Z rezultatów zakończonego w 2012 roku Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego wynika, że integracja i kompleksowość są kluczowymi elementami skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, a jego bardzo ważną część stanowi bezpieczeństwo morskie.

Obecnie, w połowie 2014 roku, jesteśmy świadkami kryzysu bezpieczeństwa w Europie. Wyraża się on przede wszystkim w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Z jednej strony obserwujemy agresywną postawą Rosji, z drugiej zaś brak możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska przez Unię Europejską i NATO wobec takiej postawy. Scenariusze rozwoju sytuacji są niejasne. Potwierdza się teza, że współczesne środowisko bezpieczeństwa jest niepewne i trudnoprzewidywalne.

Dlatego istnieje konieczność dodatkowego wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, w tym bezpieczeństwa morskiego. Uwzględniać ono musi zarówno filar krajowy (własny potencjał), jak i filary zewnętrzne (NATO, UE, partnerstwo z USA). Możemy wyróżnić główne kierunki działań, jakie państwo polskie powinno podejmować w tych obszarach.

Pierwszym z nich jest wzmacnianie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, obejmujące chociażby pełne wdrożenie reformy dowodzenia Siłami Zbrojnymi czy nowelizację systemu kierowania obroną w czasie wojny.

Kolejne to konsekwentna realizacja wieloletnich programów modernizacji technicznej, w tym Marynarki Wojennej RP oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej – zgodnie z przyjętymi priorytetami oraz przygotowanie programu „trzeciej fali modernizacyjnej” ukierunkowanego na szeroką informatyzację wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w tym Marynarki Wojennej. Wymaga to m.in. szerszego uwzględnienia w programach modernizacyjnych koncepcji przeskoku generacyjnego.  

Trzeci kierunek obejmuje wzmacnianie systemu strategicznej odporności kraju na agresję, w tym zagrożenia z kierunku morskiego, polegającej m.in. na określeniu i skoordynowaniu zadań dla Wojsk Specjalnych, zreformowanych Narodowych Sił Rezerwowych, Obrony Cywilnej, niemilitarnych służb mundurowych łącznie ze Straż Graniczną czy organizacji społecznych.

W wymiarze krajowym podstawowe zadania to też zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego oraz finansowego.

Musimy także zadbać o odpowiednie względem zagrożeń nakłady na obronność. Stąd propozycja Prezydenta Bronisława Komorowskiego dotycząca zwiększenie budżetu obronnego do 2 proc. PKB.  

Natomiast w wymiarze międzynarodowym priorytetowe jest dla nas wzmacnianie wschodniej flanki NATO (poprzez rozbudowę infrastruktury obronnej, zapewnienie ciągłej obecności sojuszniczych wojsk czy aktualizowanie planów ewentualnościowych) i wzmacnianie więzi transatlantyckich.  Ostatnie wydarzenia potwierdzają także jak ważne są dalsze starania o ustanowienie nowej i skutecznej strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz wzmacnianie strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Stanisław Koziej