Szef BBN w Polsat News+: Czy Polska się obroni? - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.07.2014

Szef BBN w Polsat News+: Czy Polska się obroni?

9 lipca br. minister Stanisław Koziej był gościem programu "Prawy do lewego, lewy do prawego" na antenie Polsatu News+. Podczas rozmowy z Mariuszem Ziomeckim szef BBN mówił na temat zdolności Polski do obrony przed zagrożeniem militarnym.

Minister Stanisław Koziej przypomniał, że niedawno zakończył się Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego i jednym z jego ważnych wniosków jest potrzeba kształtowania świadomości obronnej Polaków w zakresie wiedzy o zagrożeniach i sposobach reagowania na nie. - Część społeczeństwa nie orientuje się, czym dokładnie jest armia, jakie są jej możliwości oraz jakie zagrożenia faktycznie stoją przed Polską. Potrzeba dużo pracy, aby upowszechniać wiedzę o bezpieczeństwie. Dobrze służą temu m.in. medialne debaty i dyskusje.

Szef BBN przypomniał, że Sojusz Północnoatlantyckie jest najważniejszym, zewnętrznym filarem bezpieczeństwa Polski. W przeciwieństwie do gwarancji, jakie Polska miała w przeszłości, NATO ma przygotowane i zatwierdzone na poziomie politycznym wspólne plany działania oraz struktury dowódcze przewidziane do realizacji tych planów. Wszystko to sprawia, że Sojusz jest realną gwarancją naszego bezpieczeństwa.

W kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Walii minister S. Koziej powiedział, że Polska oczekuje wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu - urealnienia i uszczegółowienia planów ewentualnościowych. Kolejnym postulatem Polski będzie przeprowadzanie dużych ćwiczeń, które pozwolą zweryfikować istniejące plany. Ostatnim polskim postulatem na szczycie będzie sojusznicza infrastruktura, w tym bazy wojskowe, magazyny sprzętu i amunicji. S. Koziej podkreślił też wagę natowskiego programu obrony przeciwrakietowej oraz więzi transatlantyckich - utrzymania zainteresowania USA sytuacją w Europie. 

Szef BBN zwrócił uwagę na różną ocenę priorytetów Sojuszu przez jego poszczególnych członków, szczególnie w kontekście wzmocnienia wschodniej flanki i zwiększenia obecności wojskowej. Rozbieżne są indywidualne interesy poszczególnych państw (np. Francji czy Niemiec). Minister S. Koziej powiedział, że są to obiektywne różnice zdań, dlatego konieczne jest znalezienie konsensusu, o czym mówił podczas niedawnego spotkania z partnerami z państw Trójkąta Weimarskiego.

ZOBACZ ROMOWĘ: