Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Szef BBN dla polska-zbrojna.pl: Prezydenci apelują - Pomóżmy Ukrainie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

23.07.2014

Szef BBN dla polska-zbrojna.pl: Prezydenci apelują - Pomóżmy Ukrainie

Przywódcy państw naszego regionu są przekonani, że NATO jako stowarzyszenie polityczno-wojskowe powinno udzielić Ukrainie pomocy. Takim wsparciem mogą być m.in. szkolenia i wspólne ćwiczenia wojskowe, wyposażenie w sprzęt wojskowy oraz pomoc w przeprowadzeniu reform sił zbrojnych. Bo tylko silna i demokratyczna Ukraina jest w stanie obronić swoją suwerenność – mówi gen. Stanisław Koziej, szef BBN.

  • polska-zbrojna.pl
    polska-zbrojna.pl

W spotkaniu zorganizowanym w Warszawie z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego wzięli udział przywódcy państw znajdujących się na wschodniej flance NATO. A więc tych, które w największym stopniu – wśród członków sojuszu – doświadczają skutków kryzysu wynikającego z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dyskusja była merytoryczna i bardzo ciekawa.

Najważniejszym osiągnięciem jest uzyskanie jednomyślności w poglądach na trzy najważniejsze dla naszego regionu kwestie. Te priorytety to: widoczna obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w państwach brzegowych NATO, potrzeba posiadania planów ewentualnościowych i ich aktualizacja oraz konieczność rozbudowy infrastruktury obronnej ułatwiającej działania wojsk NATO.

Prezydenci państw bałtyckich, grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii są także zgodni co do tego, że sojusz powinien być otwarty na nowych członków. Oczywiście pod warunkiem, że kandydaci będą spełniać określone przez NATO wymagania. Chodzi tu przede wszystkim o Czarnogórę czy Gruzję. Zależy nam, aby nie zniechęcać tych państw do starań o członkostwo. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, to w tym przypadku jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o wstąpieniu do sojuszu. Na razie nie ma bowiem takiej woli wśród samych Ukraińców.

Podczas warszawskiego spotkania rozmawiano także o rozwoju wypadków na wschodzie Ukrainy oraz o konsekwencjach strategicznych konfliktu. Przywódcy państw naszego regionu są przekonani, że NATO jako organizacja polityczno-wojskowa powinno udzielić Ukrainie pomocy. Takim wsparciem mogą być m.in. szkolenia i wspólne ćwiczenia wojskowe, wyposażenie w sprzęt oraz pomoc w przeprowadzeniu reform sił zbrojnych. Bo tylko silna i demokratyczna Ukraina jest w stanie obronić swoją suwerenność.

Inną cenną inicjatywą jest deklaracja prezydentów dotycząca zwiększenia wydatków przeznaczanych na obronność. Sprawom finansowania budżetów obronnych poświęciliśmy sporo uwagi, bo ten temat jest szczególnie aktualny. W naszej części Europy jedynie Polska i Estonia przeznaczają na siły zbrojne około 2 proc. PKB. Natomiast pozostałe państwa mają dużo niższe budżety, niekiedy poniżej 1 proc. Prezydenci uznali więc, że decyzja o zwiększeniu wydatków jest konieczna. Zaapelowali także do polityków z państw Europy Zachodniej, by zahamowali spadek wydatków na cele obronne.

 

prof. dr hab. Stanisław Koziej
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego