Awanse generalskie i admiralskie z okazji Święta Wojska Polskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.07.2014

Awanse generalskie i admiralskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, nadał dwunastu oficerom Sił Zbrojnych RP stopień generalski i jednemu stopień admiralski. Awanse zostaną wręczone 15 sierpnia br. w Święto Wojska Polskiego.

 

MIANOWANI ZOSTALI

Na stopień generała:

 • gen. broni Mieczysław Gocuł - Szef Sztabu Generalnego WP.

Na stopień generała broni:

 • gen. dyw. Janusz Adamczak - Dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego - Dowódca Komponentu.

Na stopień generała dywizji:

 • gen. bryg. Marek Janusz Mecherzyński - Dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej;
 • gen. bryg. Jarosław Mika - Dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej;
 • gen. bryg. Piotr Adam Patalong - Inspektor Wojsk Specjalnych. 

Na stopień generała brygady:

 • płk Mirosław Janusz Jemielniak - Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego;
 • płk Wojciech Marek Kucharski - Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich;
 • płk Andrzej Jan Kuśnierek - Dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej;
 • płk Wojciech Lewicki - Dowódca 3. Brygady Radiotechnicznej;
 • płk Dariusz Robert Malinowski - Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego;
 • płk Piotr Paweł Nidecki - Szef Centrum Operacyjnego MON;
 • płk Sławomir Żakowski - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego.

Na stopień kontradmirała:

 • kmdr Mirosław Mordel - Dowódca 3. Flotylli Okrętów.

 

 

BIOGRAMY

 

Generał Mieczysław Gocuł
Szef Sztabu Generalnego WP

Urodził się 21 maja 1963 r. w miejscowości Choszczno (woj. zachodniopomorskie). Służbę wojskową pełni od 1983 r. Po ukończeniu w 1987 r. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu czołgów w 9. pułku zmechanizowanym 12. Dywizji Zmechanizowanej, a następnie na stanowisko dowódcy szkolnego plutonu czołgów i dowódcy szkolnej kompanii czołgów. W 1994 r., w drodze wyróżnienia, został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu studiów w AON został w 1996 r. wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu czołgów w 12. Brygadzie Zmechanizowanej 12DZ, a następnie na stanowisko dowódcy batalionu czołgów 6. Brygady Kawalerii Pancernej 12DZ. W 1999 r., po ukończeniu Land Force Command and Staff College w Kanadzie, został w tej jednostce wyznaczony na stanowisko szefa Pionu Szkolenia. W latach 2001-2003 pełnił służbę na stanowisku szefa Wydziału Operacyjnego oraz szefa Oddziału Operacyjnego - G3 Dowództwa 1. Korpusu Zmechanizowanego. W 2003 r. jako szef Oddziału Operacyjnego Dowództwa Wielonarodowej Dywizji pełnił służbę w ramach misji stabilizacyjnej w Republice Iraku. W latach 2004-2005 pełnił służbę w Dowództwie Operacyjnym, początkowo w Grupie Organizacyjnej tego dowództwa na stanowisku szefa Zespołu Operacyjnego, a następnie na stanowiskach szefa Oddziału Planowania Operacyjnego Centrum Planowania oraz zastępcy szefa Centrum Planowania. W 2005 r. został skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno - Strategiczne w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu studiów do końca 2006 r. pozostawał w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej. Służbę w Sztabie Generalnym WP rozpoczął od stycznia 2007 r. na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 a następnie Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2. Od lipca 2008 r. do września 2010 r. pełnił obowiązki szefa Zarządu Planowania Strategicznego. W okresie 1 października 2010 r. do 6 maja 2013 r. pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Szefa SG WP. 7 maja 2013 r. objął obowiązki szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

***

Generał broni Janusz Adamczak
Dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego - Dowódca Komponentu

Urodził się 21 marca 1964 r. w Poznaniu. W 1983 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych. Promowany na stopień podporucznika w 1987 r. Początkowo pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i szefa sztabu batalionu w 49 i 6 pułku zmechanizowanym. W 1995 r. ukończył zaawansowany kurs oficerów wojsk pancernych Armii Stanów Zjednoczonych w Fort Knox, Kentucky. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej w 1997 r. wyznaczony został na stanowisko szefa sekcji operacyjnej – zastępcę szefa sztabu 12 Brygady Kawalerii Pancernej, a następnie na szefa sztabu tej brygady. W 1999 r. objął obowiązki szefa sztabu 6 Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim, a w lutym 2002 r. szefa Wydziału Operacyjnego w dowództwie 12 DZ w Szczecinie. W czerwcu 2003 r. został skierowany do służby w ramach pierwszej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, jako szef Wydziału Planowania Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po zakończeniu misji, w 2004 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia Dowództw w Zarządzie Operacji Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych. W 2006 r. rozpoczął studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA w Carlisle Barracks, Pensylwania, które ukończył w czerwcu 2007 r. Po ukończeniu studiów został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego SG WP. 15 sierpnia 2007 r. Prezydent RP mianował go na stopień generała brygady. 28 kwietnia 2008 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, objął obowiązki dowódcy 12BZ w Szczecinie, a w październiku tego roku został skierowany do Afganistanu, gdzie pełnił służbę jako Zastępca Dowódcy Dowództwa Regionalnego Wschód ds. Koalicyjnych. Od stycznia 2010 r. do listopada 2011 r. pełnił funkcję szefa Zarządu Planowania Operacyjnego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. 17 listopada 2011 r. rozpoczął dowodzenie „Czarną Dywizją”. 15 sierpnia 2012 r. odebrał z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację do stopnia generała dywizji. Jest żonaty, ma troje dzieci.

 

***

Generał dywizji Marek Janusz Mecherzyński
Dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej

Urodził się w 1962 r., jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. W 1985 r. został mianowany na pierwszy stopień oficerski. Służbę rozpoczął w 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. W jej strukturach do 1990 r., pełnił obowiązki na kolejnych stanowiskach dowódczych. W 1995 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia, a następnie szefa sztabu - zastępcy dowódcy pułku ochrony w Warszawie. Od 1997 r. pełnił obowiązki na różnych stanowiskach w pionie operacyjnym Dowództwa Wojsk Lądowych. W 2002 r. dowodził I zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Doceniając zasługi i zaangażowanie polskich żołnierzy I zmiany PKW w operacji "Enduring Freedom" w Afganistanie Polonia amerykańska wyróżniła ich dowódcę gen. bryg. Marka Mecherzyńskiego medalem "Za Wolność Naszą i Waszą". W 2003 r. został skierowany do Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych (US CENTCOM) w Tampa na Florydzie, gdzie w czasie wojny i rozwijania I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku pełnił obowiązki szefa polskiego zespołu operacyjnego przy koalicji antyirackiej ("Iraqi Freedom"). W 2004 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego w Generalnym Zarządzie Operacyjnym P-3 w Sztabie Generalnym WP. W latach 2005-2007 pełnił obowiązki szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3 w Dowództwie Wojsk Lądowych. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe w prestiżowej Royal College of Defence Studies w Londynie. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 26 maja 2009 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Od 26 sierpnia 2013 r. zajmuje stanowisko Dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej. Jest żonaty, ma syna.

 

***

Generał dywizji Jarosław Mika
Dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej

Urodził się 31 października 1962 r. Żołnierską służbę rozpoczął w 1981 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1985 r. po jej ukończeniu rozpoczął służbę w jednostkach wojskowych 5. Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w Słubicach i Kożuchowie. W 1993 r. po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej został skierowany do Zarządu Operacyjno – Planistycznego Inspektoratu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie do Zarządu Ogólnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W latach 1995–1996 ukończył Międzynarodowe Kursy w Holandii i Wielkiej Brytanii. W 1997 r. rozpoczął wykonywanie zadań służbowych w Dowództwie Wojsk Lądowych, kolejno jako starszy oficer operacyjny, Szef Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych, Szef Oddziału Planowania oraz Zastępca Szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W 2007 r. pełnił służbę w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji. Po powrocie z misji, w 2008 r., ukończył Podyplomowe Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej i objął obowiązki dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód. 16 lutego 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. W 2011 r. został skierowany do Afganistanu na stanowisko Zastępcy Dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych. Od czerwca 2013 r. pełnił służbę w 12 Dywizji Zmechanizowanej na stanowisku Zastępcy Dowódcy Dywizji – Szefa Sztabu. Został odznaczony Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Iraku i Afganistanu, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. 17 lutego 2014 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

 

***

Generał dywizji Piotr Adam Patalong
Inspektor Wojsk Specjalnych

Urodzony 24 grudnia 1962 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1985 r.), Akademii Obrony Narodowej (1996 r.), a także Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie (2009 r.). W 1996 r. ukończył Kurs Oficerów Operacyjnych NATO na Akademii Obrony Sił Zbrojnych Holandii, a ponadto Podyplomowe Studia Operacyjno – Strategiczne na Akademii Obrony Narodowej w 2005 r. oraz kurs RANGER, PATHFINDER, JUMPASTER w Stanach Zjednoczonych. Służbę rozpoczął jako dowódca plutonu rozpoznawczego w 12. Dywizji Zmechanizowanej. W tej samej dywizji zajmował stanowiska: dowódca grupy specjalnej 12. Kompanii Specjalnej, dowódca plutonu specjalnego 56. Kompanii Specjalnej, dowódca zespołu kadrowego 56 Kompanii Specjalnej. Po ukończeniu studiów na AON w 1996 r. został przeniesiony do 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, gdzie objął stanowisko starszego oficera wydziału rozpoznawczego w sztabie 6. BDSz. W latach 1997–2002 został skierowany do służby w 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, tam obejmował kolejno stanowiska: zastępcy szefa szkolenia 25. DKPow., szefa szkolenia 1. Pułku Kawalerii Powietrznej, dowódcy 7. batalionu Kawalerii Powietrznej. W styczniu 2002 r. powrócił do 6. BDSz na stanowisko dowódcy 18. Batalionu desantowo-szturmowego, którym dowodził do 2004 r. W 2005 r. otrzymał rozkaz objęcia obowiązków dowódcy 1. Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu. W czerwcu 2006 r. został dowódcą JW. 2305 GROM. W marcu 2008 r. po raz drugi został wyznaczony przez ministra Obrony Narodowej na dowódcę 18. bdsz. Od października 2008 r. roku pełnił obowiązki szefa sztabu w dowództwie Wojsk Specjalnych. Trzykrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju na stanowiskach: oficer operacyjny (UNPROFOR), szef sztabu - zastępca dowódcy PKW w Bośni i Hercegowinie (SFOR), dowódca Grupy bojowej w PKW Irak. Posiada uprawnienia instruktora spadochronowego klasy mistrzowskiej.

 

***

Generał brygady Mirosław Janusz Jemielniak
Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego

Urodził się 23 sierpnia 1964 r. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1996 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, a w 2001 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2005 r. odbył kurs specjalistyczny dla pilotów na samolot CASA C-295M, a rok później kurs specjalistyczny Starszych Inspektorów Bezpieczeństwa Lotów. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Lotnictwem. W 2013 r. został absolwentem Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej na tej samej uczelni. Karierę zawodową rozpoczął jako starszy pilot w 7. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Powidzu, a w 1988 r. został przeniesiony do 8. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Mirosławcu. W latach 1989-1994 pełnił służbę w 45. pułku lotnictwa szkolno-bojowego w Babimoście, w którym od 1991 r. był dowódcą klucza lotniczego. W latach 1992-2007 związany był z Krakowem - początkowo z 13. pułkiem lotnictwa transportowego, a po jego reorganizacji z 13. eskadrą lotnictwa transportowego. W jednostkach tych zajmował kolejno stanowiska: w 13. pltr – starszego pilota, nawigatora, dowódcy załogi klucza lotniczego, dowódcy klucza lotniczego, starszego instruktora pułku; w 13. eltr – inspektora i starszego inspektora bezpieczeństwa lotów. W latach 2007-2008 był szefem szkolenia w 3. Brygadzie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. W lutym 2008 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8. Bazy Lotniczej w Krakowie, przeformowanej w lipcu 2010 r. w 8. Bazę Lotnictwa Transportowego. 20 sierpnia 2010 r. został dowódcą 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego w Warszawie i pełnił tę funkcję do momentu rozwiązania jednostki 31 grudnia 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r. był Szefem Bezpieczeństwa Lotów Sił Powietrznych. Pilotował takie statki powietrzne jak: Zlin-42M, TS-11 Iskra, An-2, SBLim2, Lim-5, Lim-6, An-28, M-28 „Bryza”, M-28 „Skytruck”, CASA C-295M. Posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego z zielonym wieńcem. Ponadto jest pilotem doświadczalnym pierwszej klasy z łącznym nalotem 3400 godzin.

 

***

Generał brygady Wojciech Marek Kucharski
Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich

Urodził się 12 grudnia 1960 r. w Bydgoszczy. W 1984 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii w 60 Pułku Czołgów 16 Kaszubskiej Dywizji Pancernej w Elblągu. W latach 1989–1992 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Po zakończeniu studiów objął stanowisko starszego oficera operacyjnego w 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jest absolwentem Ogólnowojskowego Kolegium Obrony w Paryżu (College Interarmees de Defense 1993–1994). W październiku 1994 r. został wyznaczony na stanowisko starszego oficera Wydziału Szkolenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Po 3 latach służby awansował na stanowisko szefa szkolenia – zastępcy dowódcy 4 Brygady Kawalerii Pancernej 15 Dywizji Zmechanizowanej w Orzyszu. W 1996 r. w Creil (Francja) uczestniczył w kursie dla inspektorów CFE - Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (Treaty on Conventional Forces in Europe). Od października 1998 r. rozpoczął pracę w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku starszego oficera Wydziału Gotowości Bojowej Oddziału Operacyjnego, w 2000 r. awansował na stanowisko szefa Wydziału Gotowości Bojowej Oddziału Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej, a w 2003 r. objął obowiązki zastępcy Szefa Oddziału Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej. W latach 2004–2007 pełnił służbę w Sztabie Wojskowym Unii Europejskiej Brukseli na stanowisku starszego specjalisty Oddziału Ćwiczeń, Szkoleń i Analiz zajmując się m.in. tworzeniem Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College). Uczestniczył w Międzynarodowym Kursie Zarządzania Kryzysowego w Oberammergau (Niemcy, 2006), Pilotażowym Kursie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony dla służb prasowych w Brukseli (Belgia, 2006) oraz Podstawowym Kursie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli (Belgia, 2007). Po powrocie do Polski w 2007 r. został wyznaczony na stanowisko głównego specjalisty Zarządu Operacji Lądowych (G-3) Dowództwa Wojsk Lądowych. W 2008 r. dowodził I zmianą PKW CZAD w misji Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej. Jest absolwentem Centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Paryżu oraz Instytutu Wyższych Studiów Obrony Narodowej w Paryżu (2009-2010). Od marca 2011 r. do listopada 2012 r. był Dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód. Zgodnie z Decyzja Ministra Obrony Narodowej 16 listopada 2012 r. objął stanowisko Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

 

***

Generał Brygady Andrzej Jan Kuśnierek
Dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej

Urodzony 2 sierpnia 1958 r., absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych, którą ukończył w 1981 r., Akademii Sztabu Generalnego WP oraz Akademii Obrony Narodowej gdzie w 2000 r. ukończył Kurs Taktyczno-Operacyjny, a w 2011 r. Podyplomowe Studia Polityki Obronnej. Służbę wojskową rozpoczął w 1977 r.  Wielokrotnie brał udział w narodowych i międzynarodowych ćwiczeniach, wykonywał zadania m.in. ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy Regionu Wschodniego ISAF. Od 2 stycznia 2012 r. zajmuje stanowisko Dowódcy 2. Brygady Zmechanizowanej im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Odznaczony m.in. Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Woskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

 

 

***

Generał brygady Wojciech Lewicki
Dowódca 3. Brygady Radiotechnicznej

Urodził się 26 stycznia 1960 r. w Hrubieszowie. W 1984 r. ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną, a w 1991 r. Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych Akademii Obrony Narodowej z 2004 r. Od 1984 r. służył w 4. Batalionie Radiotechnicznym w 1. Brygadzie Radiotechnicznej kolejno na stanowiskach inżyniera obsługi stacji radiolokacyjnej, dowódcy obsługi stacji radiolokacyjnej, dowódcy posterunku radiotechnicznego, dowódcy kompanii radiotechnicznej oraz Szefa Sztabu – Zastępcy Dowódcy. W 1995 r. został Dowódcą 11. manewrowego batalionu radiotechnicznego. W 1997 r. pełnił obowiązki Szefa Wydziału Operacyjnego w Dowództwie 3. Brygady Radiotechnicznej a następnie dowódcy 3. Batalionu Radiotechnicznego. W latach 2002-2004 był Szefem Oddziału Szkolenia w Pionie Szkolenia w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W 2004 r. objął obowiązki Szefa Oddziału w Szefostwie Wojsk Radiotechnicznych w Dowództwie Sił Powietrznych. W 2007 r. został dowódcą 3. Brygady Radiotechnicznej a w 2008 r. dowódcą 2. Brygady Radiotechnicznej. W 2009 r. został zastępcą Szefa Wojsk Radiotechnicznych, a od 2012 r. pełnił obowiązki Szefa Sztabu – Zastępcy Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych. Dowódcą 3. Brygady Radiotechnicznej jest od 2012 r. W 2004 r. został mianowany na stopień pułkownika. Odznaczony m.in. Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

 

***

Generał brygady Dariusz Robert Malinowski
Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

Urodzony 17 października 1966 r. Absolwent Liceum Lotniczego w Dęblinie oraz Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Ukończył również studia w Akademii Obrony Narodowej, a także studia podyplomowe w Services Command and Staff College w Wielkiej Brytanii oraz Military Training Assistance Program w Saint Jean w Kanadzie. Karierę w Siłach Zbrojnych rozpoczął w 10. pułku lotnictwa myśliwskiego w Łasku zajmując stanowiska od starszego inspektora bezpieczeństwa lotów do starszego pilota, dowódcy klucza, nawigatora eskadry, aż do dowódcy eskadry. Od 2001 r. zastępca dowódcy 10. eskadry lotnictwa taktycznego, a w latach 2003-2010 dowódca tej jednostki. Uczestniczył w przygotowaniu personelu latającego do przeszkolenia w USA na samolot wielozadaniowy F-16, sam znalazł się w pierwszej grupie polskich pilotów przeszkolonych na F-16. Od 2010 r. dowodził 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku, następnie pełnił zadania w Dowództwie Sił Powietrznych. Od 10 stycznia 2014 r. Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych i Ministra Obrony Narodowej, jest pilotem klasy mistrzowskiej.

 

***

Generał brygady Piotr Paweł Nidecki
Szef Centrum Operacyjnego MON

Urodził się 31 maja 1969 r. w Żarach (woj. lubuskie). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu (1992, kierunek inżynieria wojskowa) ukończonej w trzyletnim trybie przyspieszonym oraz Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2000, kierunek dowódczo-sztabowy). Ukończył także Podyplomowe Studia Obronności Państwa na Wydziale Strategiczno-Obronnym w Akademii Obrony Narodowej oraz liczne kursy specjalistyczne w resortowych ośrodkach i centrach szkolenia. Po uzyskaniu promocji, w latach 1992–1998 pełnił służbę na stanowiskach dowódczych w 6 pułku pontonowym, a następnie 6 pułku drogowo-mostowym w Głogowie. W 2000 r., po ukończeniu studiów w AON, został wyznaczony na stanowisko starszego oficera w Pionie Szkolenia 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Od 2001 r. pełnił służbę w Sekretariacie Ministra Obrony Narodowej na stanowiskach specjalisty oraz starszego specjalisty do spraw organów kolegialnych Ministerstwa, szefa Zespołu Obsługi Korespondencji oraz zastępcy dyrektora Sekretariatu MON. 29 września 2010 r. objął stanowisko Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej. 8 lipca 2014 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Żonaty, ma troje dzieci.

 

***

Generał brygady Sławomir Żakowski
Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych
Dowództwa Komponentu Powietrznego

Urodził się 9 grudnia 1963 r. Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie objął stanowisko pilota w 3. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Bydgoszczy. Był kolejno starszym pilotem w 8. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Mirosławcu, nawigatorem eskadry 32. pułku lotnictwa rozpoznania taktycznego w Sochaczewie oraz nawigatorem 10. pułku lotnictwa myśliwskiego w Łasku. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy 13. pułku lotnictwa transportowego, a od 2001 do 2005 r. dowódcy 13. „krakowskiej” eskadry lotnictwa transportowego. W sierpniu 2006 r. objął obowiązki dowódcy 8. Bazy Lotniczej w Krakowie. Od lutego 2008 r. zajmował stanowisko zastępcy dowódcy 3. Brygady Lotnictwa Transportowego w Powidzu, później zastępcy dowódcy 3. skrzydła lotnictwa transportowego, a od marca 2011 r. dowódca tej jednostki. Od 2014 r. na stanowisku zastępcy dowódcy Centrum Operacji Powietrznych. Wykonywał pierwsze misje transportu lotniczego do Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i Afganistanie. Brał udział we wdrażaniu do Sił Powietrznych dwóch nowych typów samolotów - PZL M-28 Bryza i CASA C-295M. Jest czynnym pilotem klasy mistrzowskiej, instruktorem oraz oblatywaczem.

 

***

Kontradmirał Mirosław Mordel
Dowódca 3. Flotylli Okrętów

Urodził się 24 grudnia 1960 r. w Opolu Lubelskim. W latach 1979-1984 studiował w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po jej ukończeniu skierowany został do służby na okrętach podwodnych, gdzie kolejno zajmował stanowiska: dowódcy działu ORP „Sokół”, dowódcy działu ORP „Orzeł”, zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy ORP „Dzik”. W latach 1995–1996 ukończył podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1997 r. objął funkcję szefa sztabu dywizjonu Okrętów Podwodnych, a w 1999 r. starszego specjalisty Oddziału Operacyjnego Sztabu MW. W 2000 r. ukończył kurs sztabowy w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu, a następnie realizował zadania służbowe na stanowisku specjalisty ds. planowania ćwiczeń okrętów podwodnych w Dowództwie Okrętów Podwodnych NATO Wschodniego Atlantyku (COMSUBEASTLANT) w Northwood (Wielka Brytania). W  2003 r. wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy dywizjonu Okrętów Podwodnych, a w marcu 2004 r. dowódcy tej jednostki. Dowodzony przez niego dywizjon został dwukrotnie – w 2006 r. i 2007 r. – uhonorowany za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP. W 2007 r. wyznaczony do służby w Sztabie Marynarki Wojennej, gdzie objął obowiązki zastępcy, a rok później szefa Zarządu Planowania Rozwoju MW. Od lipca 2009 r. do czerwca 2010 r. został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport (Stany Zjednoczone). Po ich ukończeniu objął, w lipcu 2010 r., stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P-5 Sztabu Generalnego WP. Od lutego 2013 realizował zadania służbowe w Zespole ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP.