Uroczystości z okazji 61. rocznicy zakończenia II wojny światowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Uroczystości z okazji 61. rocznicy zakończenia II wojny światowej

8 maja 2006 roku minister Andrzej Urbański p.o. szefa BBN, admirał floty Ryszard Łukasik zastępca szefa Biura i gen. bryg. Stanisław Woźniak dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad SZ wzięli udział w uroczystościach z okazji 61. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Delegacja, w imieniu Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.