"Polska i Ukraina - sąsiedzi i partnerzy w obronności". Słowo wstępne szefa BBN do polsko-ukraińskiego wydawnictwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

04.09.2014

"Polska i Ukraina - sąsiedzi i partnerzy w obronności". Słowo wstępne szefa BBN do polsko-ukraińskiego wydawnictwa

Zapraszamy do przeczytania wstępu szefa BBN Stanisława Kozieja do publikacji pt. "Polska i Ukraina - sąsiedzi i partnerzy w obronności", przygotowanej wspólnie przez redakcję Raport WTO oraz ukraiński magazyn Defense Express. Ta specjalna, dwujęzyczna publikacja była dostępna dla uczestników XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

 

 

Szanowni Państwo,

Z wielką uwagą i zainteresowaniem obserwuję procesy restrukturyzacyjne i konsolidacyjne zachodzące w polskim przemyśle obronnym na przestrzeni ostatnich lat. Szczególnie w warunkach przynależności naszego państwa do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. W realiach dzisiejszego, bezprecedensowego postępu technicznego i technologicznego oraz wyzwań w obszarze światowego bezpieczeństwa - te przemiany są obiektywną koniecznością. Ich celem powinna być z jednej strony odpowiedź na potrzeby i oczekiwania sił zbrojnych, z drugiej - kreatywne i w miarę możliwości wyprzedzające wpisywanie się w światowe trendy i przewidywania dotyczące wymagań przyszłego pola walki.

Polski przemysł obronny stanowi bezpośrednie zaplecze techniczne wojska i istotną składową potencjału obronnego państwa. Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski oraz doświadczenia minionych i współczesnych konfliktów z użyciem sił zbrojnych wskazują, że zasadnicze uzbrojenie i sprzęt wojskowy powinny w głównej mierze pochodzić z krajowej produkcji. Bez spełnienia tego warunku trudno wyobrazić sobie bezpieczeństwo dostaw sprzętu i uzbrojenia dla sił zbrojnych w sytuacji zagrożenia, konfliktu lub wojny.

W modernizowaniu Sił Zbrojnych RP ważną rolę musi zatem odgrywać przedsiębiorstwa i firmy rodzimego przemysłu obronnego. Bez ich udziału nie jest możliwe wykonanie zadań w zakresie obronności przez Siły Zbrojne, gdyż to one zapewniają bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego na wypadek zagrożenia i wojny. Rola tych podmiotów została określona m.in. w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego. Obowiązkiem elit rządzących w Polsce jest wspieranie, rozwój i promocja produktów i usług tego działu przemysłu.

Znaczna część rodzimych firm i przedsiębiorstw już dzisiaj jest w stanie z powodzeniem sprostać oczekiwaniom wojska, jak również wyzwaniom wynikającym z przystąpienia Polski do otwartego europejskiego rynku uzbrojenia oraz rosnącej konkurencji w Europie i na świecie. Polski przemysł obronny, wspierany najbardziej zaawansowanymi zagranicznymi rozwiązaniami technologicznymi, powinien odgrywać kluczową rolę w procesie modernizacji Sił Zbrojnych RP. Ufam, że powstała w ostatnim czasie Polska Grupa Zbrojeniowa wzmocni pozycję naszego kraju w warunkach konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Konsolidacji polskiego przemysłu obronnego towarzyszyć musi ponadto koncentracja jego zaplecza badawczo-rozwojowego, a także zwiększenie zdolności naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Mamy obowiązek wykorzystać potencjał tkwiący w rodzimych przedsiębiorstwach sektora zbrojeniowego oraz uczelniach i jednostkach badawczo-rozwojowych.

Głęboko wierzę, że właściwe rozumienie spraw bezpieczeństwa państwa przez wszystkie siły polityczne stworzy szansę rozwoju zarówno dla polskiego przemysłu obronnego, jak i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że niezmiernie istotnym wydaje się wypracowanie modelu, którego efektem końcowym będzie zdecydowana poprawa istniejącego, jak pokazuje doświadczenie, styku między nauką i pracami badawczo-rozwojowymi, a przemysłem obronnym. Powinno to służyć optymalizacji wykorzystania perspektywicznie możliwie dużych nakładów na modernizację techniczną armii, z pożytkiem nie tylko dla Sił Zbrojnych, ale całego kraju i systemu bezpieczeństwa narodowego.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest doskonałym miejscem promocji najnowszych technologii branży zbrojeniowej, w tym również tych będących efektem wieloletnich prac polskich inżynierów. To również platforma do nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami. Duża liczba zagranicznych delegacji potwierdza rangę MSPO w świecie.

Pragnę pogratulować organizatorom tej cennej, mającej już swoją wieloletnią tradycję inicjatywy tak potrzebnej imprezy wystawienniczej, która dobrze promuje polską gospodarkę. Wystawcom i uczestnikom targów życzę ciekawych obserwacji, nowych doświadczeń i wypracowania satysfakcjonujących kontraktów.

Stanisław Koziej
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego