Uroczystości zorganizowane przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej z okazji 61. rocznicy zakończenia II wojny światowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Uroczystości zorganizowane przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej z okazji 61. rocznicy zakończenia II wojny światowej

9 maja 2006 roku w uroczystościach z okazji 61. rocznicy zakończenia II wojny światowej zorganizowanych przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej udział wzięli: admirał floty Ryszard Łukasik zastępca szefa BBN oraz gen. bryg. Stanisław Woźniak dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad SZ.

Delegacja, w imieniu p.o. szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Andrzeja Urbańskiego, złożyła wieniec na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.