Szef BBN w TVN24 BiS: rolą "szpicy" będzie prewencja i reagowanie na zagrożenia asymetryczne - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

06.09.2014

Szef BBN w TVN24 BiS: rolą "szpicy" będzie prewencja i reagowanie na zagrożenia asymetryczne

Szef BBN Stanisław Koziej był gościem TVN24 Biznes i Świat. Rozmowa z red. Janem Niedziałkiem dotyczyła m.in. decyzji NATO o utworzeniu sił błyskawicznego reagowania.

Szef BBN powiedział, że decyzja o ewentualnym użyciu tzw. "szpicy" będzie należała do struktur Sojuszu. Zaznaczył jednak, że gotowość tych sił byłaby podwyższana wraz ze stopniowym pojawianiem się przesłanek do takiego działania. Obecnie trwają prace nad możliwością szybszego reagowania na zagrożenia asymetryczne. Zgodnie z propozycjami, siły wydzielone do jak najszybszego reagowania miałyby podlegać bezpośrednio dowódcy operacyjnemu, który nie będzie musiał uzyskiwać akceptacji Rady Północnoatlantyckiej. Obecnie funkcjonuje rozwiązanie, zgodnie z którym takie użycie musi mieć zgodę Rady, co stwarza ryzyko opóźnionego zareagowania. Szef BBN zaznaczył, że jeśli jednak zagrożenie jest oczywiste, a zaistniałe scenariusze są przewidziane w planach ewentualnościowych, to taka decyzja może być podjęta stosunkowo szybko.

ZOBACZ ROZMOWĘ

 

Każde państwo będzie decydowało, jakiego rodzaju środki wydzieli do sił natychmiastowego reagowania, jednak zdaniem szefa BBN, powinny być w nie zaangażowane wszystkie rodzaje wojsk. Ma to być grupa zadaniowa o charakterze wojsk połączonych - powiedział S. Koziej. Na co dzień będą one stacjonowały w swoich garnizonach, utrzymując wysoki stopień gotowości, aby w razie konieczności szybko zjawić się tam, gdzie będą potrzebne.

Minister Stanisław Koziej zaznaczył, że nie będą to siły, które miałyby służyć do odparcia agresji na dużą skalę. Ich rolą będzie reagowanie np. na zagrożenia asymetryczne, a także prewencja poprzez demonstrowanie gotowości operacyjnej NATO.