Sympozjum naukowe "Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie" - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Sympozjum naukowe "Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie"

10 maja 2006 roku w sympozjum naukowym „Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i Unię Europejską” udział wziął płk Władysław Staroń radca – asystent dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad SZ.

Sympozjum zorganizowane zostało w Centralnej Bibliotece Wojskowej przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Świętokrzyskiej.