Szef BBN dla Polsat News: Ćwiczenia w Polsce to dowód, że Sojusz jest aktywny na wschodniej flance - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

10.09.2014

Szef BBN dla Polsat News: Ćwiczenia w Polsce to dowód, że Sojusz jest aktywny na wschodniej flance

Szef BBN minister Stanisław Koziej był gościem programu "Nowy dzień" na antenie Polsat News. Tematem rozmowy z red. Bartoszem Kurkiem było wczorajsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, poświęcone wynikom szczytu NATO w Newport oraz zagrożenie ze strony Państwa Islamskiego.

Zdaniem szefa BBN, odbywające się obecnie manewry wojskowe w Polsce są dowodem na to, że Sojusz Północnoatlantycki jest aktywny na wschodniej flance. Intensywnych ćwiczeń dotychczas brakowało. Według ministra S. Kozieja Sojusz zapominał o swojej podstawowej funkcji, jaką jest obrona kolektywna, co było spowodowane zaangażowaniem w Afganistanie.

W kontekście sytuacji na Ukrainie szef BBN przypomniał, że państwo to jest poza obszarem NATO i uzyskanie konsensusu w jej sprawie jest szczególnie trudne. Użycie instrumentów militarnych przeciwko mocarstwu atomowemu jakim jest Rosja pozostaje dylematem dla każdego państwa członkowskiego Sojuszu. S. Koziej przypomniał, że organizacje międzynarodowe bardziej niż pojedyncze państwa muszą kierować się prawem i podpisanymi traktatami, dlatego w sytuacji łamania prawa międzynarodowego zawsze znajdują się na słabszej pozycji. Nie da się jednak zmienić istoty organizacji międzynarodowych. Lekarstwem na takie trudności jest bardzo dobre przygotowanie a przede wszystkim podjęcie zawczasu pewnych decyzji, np. planów ewentualnościowych.

Szef BBN przypomniał, że obecność żołnierzy z innych państw NATO na terytorium Polski jest już przesądzona na poziomie politycznym. Osobną sprawą jest tzw. szpica, która znajdzie się np. w Polsce dopiero wtedy, gdy sytuacja zacznie się pogarszać i zapadnie właściwa decyzja polityczna w tej sprawie. Dlatego żołnierze ze szpicy nie będą stacjonować na terenie Polski, ale w swoich garnizonach, w stanie wysokiej gotowości. Ponadto na wschodniej flance znajdzie się "czata", której elementem będzie m.in. placówka w Polsce. 

Stanisław Koziej wyjaśnił także, że do planów ogólnonarodowego wzmocnienia obronności należy szereg działań, przewidzianych w dokumentach strategicznych w celu zintegrowania wojskowych i niewojskowych wysiłków w jeden spójny system bezpieczeństwa narodowego. Szczególnie chodzi o zgranie zadaniowe i organizacyjne sił zbrojnych i innych służb mundurowych. Ponadto chodzi o wykorzystanie aktywności organizacji proobronnych czy nawet indywidualnych pasji pojedynczych obywateli zainteresowanych sprawami wojska i obronności. 

Odnosząc się do sprawy powstającej międzynarodowej koalicji do walki z zagrożeniem ze strony Państwa Islamskiego, szef BBN powiedział, że Polska uznaje to zagrożenie i jest gotowa współpracować z sojusznikami, jednak dyskusja w tej sprawie nie powinna dotyczyć wysyłania żołnierzy na terytorium Iraku. S. Koziej przypomniał, że w sprawie Iraku nie zakłada się operacji lądowej, dlatego rozmowa o ewentualnym polskim udziale w tego typu operacji jest bezprzedmiotowa. Rozważyć można natomiast wsparcie ze strony Polski w zakresie pomocy humanitarnej czy logistyki, a także politycznej i dyplomatycznej.

 

ZOBACZ PIERWSZĄ CZĘŚĆ ROZMOWY

 

ZOBACZ DRUGĄ CZĘŚĆ ROZMOWY