Konferencja "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic" - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Konferencja "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic"

11 maja 2006 roku w II Międzynarodowej Konferencji „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic” uczestniczyli: kmdr Dariusz Mientkiewicz naczelnik Wydziału Sił Zbrojnych i płk Władysław Staroń radca – asystent dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad SZ.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski oraz przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej senator Franciszek Adamczyk.