Wizyta Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w Polsce - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wizyta Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w Polsce

12 maja 2006 roku prezydenci Polski – Lech Kaczyński i Ukrainy – Wiktor Juszczenko przewodniczyli polsko-ukraińskim rozmowom plenarnym dotyczącym stosunków dwustronnych oraz problematyki międzynarodowej. Poruszono kwestie możliwych wspólnych inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, współpracy wojskowo-technicznej, poprawy sytuacji na przejściach granicznych - zarówno ilościowej jak i technicznej.

Na konferencji prasowej po zakończeniu rozmów plenarnych prezydent Lech Kaczyński powiedział m.in.:

Rozmawialiśmy o sprawach związanych z przynależnością Ukrainy do NATO, o inicjatywach energetycznych prezentowanych przez Ukrainę, a związanych z zaopatrywaniem się zarówno w gaz, jak i ropę naftową daleko za morzem Kaspijskim. Chodzi o plan o znaczeniu strategicznym, o plany bardzo ściśle związane z obecną dyskusją, która się toczy w Europie i w całym świecie, jeżeli chodzi o sprawę energii, przede wszystkim gazu i ropy naftowej, ale także o elektroenergię, chociaż ten temat był tylko poruszony, przelotny. (…) Być może w październiku będziemy współgospodarzami konferencji w sprawie bezpieczeństwa energetycznego w Warszawie. (…)

Ale mówiliśmy także o sprawach czysto bilateralnych. Nie ulega wątpliwości, że wkrótce będziemy prowadzili rozmowy związane ze współpracą sił zbrojnych, techniczną w szczególności, Polski i Ukrainy. W ramach swoich możliwości będę czynił wszystko, aby większe środki były przeznaczone na to, żeby zwiększyć ilość przejść granicznych między Ukrainą a Polską, a także, by poprawić ich jakość.

Drugiego dnia wizyty - 13 maja - prezydenci Polski i Ukrainy wzięli udział w uroczystościach upamiętniających polskich i ukraińskich mieszkańców – ofiar tragedii w Pawłokomie na Rzeszowszczyźnie.