Uroczystości z okazji 71. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Uroczystości z okazji 71. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

12 maja 2006 roku w uroczystościach z okazji 71. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli: gen. bryg. Stanisław Woźniak dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad SZ oraz p. Paweł Śliwiński.

Delegacja Biura Bezpieczeństwa Narodowego złożyła wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem Marszałka.