Prezydent RP: "Polska za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ" - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

26.09.2014

Prezydent RP: "Polska za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ"

Polska opowiada się za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ - powiedział w czwartek prezydent Bronisław Komorowski w wystąpieniu na 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podkreślał, że Rada okazała się mało skuteczna w obliczu konfliktów na Ukrainie i w innych regionach świata.

Prezydent w wystąpieniu w Nowym Jorku podkreślił, że Polska opowiada się za taką reformą RB ONZ, która zwiększy jej reprezentatywność przy jednoczesnym wzmocnieniu skuteczności. Jak mówił, Polska chciałaby dzielić się swym doświadczeniem jako niestały członek Rady w latach 2018-2019.
 
Bronisław Komorowski zapewnił, że Polska jest krajem silnie zaangażowanym w różne dziedziny aktywności ONZ, dlatego doskonale wie, że nic nie zastąpi systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który jednak może być ulepszany i udoskonalany.
 
Polska - dodał - staje się państwem, które w coraz większej mierze bierze na siebie odpowiedzialność za współpracę rozwojową, za pomoc humanitarną i ochronę klimatu. - Chcielibyśmy dzielić się naszym doświadczeniem i naszymi pomysłami jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa w latach 2018-2019 - mówił prezydent.
 
Bronisław Komorowski zauważył, że w swojej blisko 70-letniej historii ONZ zanotowała piękne karty, ale też liczne niepowodzenia. - Jednak dzisiaj sytuacja jest szczególnie niepokojąca, bowiem pojawiają się symptomy zjawisk, które doprowadziły kiedyś do upadku Ligę Narodów. Dzisiaj znajdujemy się w obliczu renesansu postaw mocarstwowych, powrotu myślenia w kategoriach geopolitycznych stref wpływów, które już raz zawiodły społeczność międzynarodową na manowce nienawiści, konfrontacji i konfliktu - mówił prezydent Polski.
 
W jego opinii, Narody Zjednoczone powinny zachować więc czujność wobec recydywy takich postaw, nie powinny tolerować odchodzenia od uzgodnionych w Karcie zasad bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. - Tolerancja dla takich postaw zawsze źle się kończy, nierzadko prowadzi wprost do katastrofy - dodał.
 
Nawiązując do 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej Bronisław Komorowski podkreślił, że refleksja nad tymi wydarzeniami z XX-wiecznej historii powinna towarzyszyć zarówno podejmowaniu decyzji na szczeblu krajowym, jak i zobowiązywać całą społeczność międzynarodową zorganizowaną w Narodach Zjednoczonych.
 
Prezydent ocenił, że Rada Bezpieczeństwa ONZ okazała się mało skuteczna w obliczu konfliktów na Ukrainie i w innych regionach świata. - Z całą mocą trzeba podkreślić, że okupacja Krymu i agresja na Ukrainie stanowi złamanie norm prawa międzynarodowego i podeptanie fundamentalnych wartości Narodów Zjednoczonych - mówił prezydent.
 
Według niego, ideowym tłem rosyjsko-ukraińskiego konfliktu jest nawrót retoryki z pierwszej połowy poprzedniego stulecia, nawrót do logiki stref wpływów, logiki prawa silniejszego oraz bezwzględnej, imperialnej dominacji nad słabszymi sąsiadami, którzy mają rzekomo obowiązek być posłusznymi satelitami mocarstwa dokonującego rewizji podstaw cywilizowanego porządku międzynarodowego.
 
- Rada Bezpieczeństwa, organ odpowiedzialny za pokój, okazała się mało skuteczna w obliczu konfliktów na Ukrainie i w innych regionach świata, także ze względu na reguły jej działania. Bez korekty tych reguł grozi nam dalsze pogrążanie się w niemocy – przekonywał Bronisław Komorowski na forum ONZ. Jak dodał, to dobrze, że Zgromadzenie Ogólne w swojej marcowej rezolucji stało po stronie słabszego, będącego celem imperialnej agresji.
 
Bronisław Komorowski oświadczył, że Polska opowiada się za taką reformą RB ONZ, która zwiększy jej reprezentatywność przy jednoczesnym wzmocnieniu skuteczności. - Dotyczy to w szczególności powiązania obowiązków Rady Bezpieczeństwa w sytuacjach, które mieszczą się w przyjętej przez naszą społeczność w 2005 roku zasadzie odpowiedzialności za ochronę. Chodzi o stworzenie mechanizmu, który zapewni Radzie zdolność do działania w takich sytuacjach, a jednocześnie uniemożliwi nadużywanie mandatu Rady w celach innych niż wykonywanie tej odpowiedzialności - dodał.
 
Prezydent podkreślił, że Unia Europejska jest w naszym regionie synonimem pokoju. - Powstała po to, aby na naszym kontynencie, słynącym wcześniej z wojen, już nigdy do nich nie dochodziło. I rzeczywiście, Unia Europejska stała się istotnym gwarantem pokoju w Europie i daleko poza jej granicami - dodał.
 
- Mieliśmy prawo mieć nadzieję, że dobrodziejstwo końca podziałów w Europie i końca logiki imperialnych stref wpływów będzie mogło być udziałem coraz większej liczby państw i narodów, nie tylko w Europie. Że będą one mogły demokratycznie decydować o swym losie i wolne od zewnętrznej dominacji budować swoje życie w pokoju i dobrobycie. Mieliśmy i mamy nadzieję na demokratyczną modernizację Rosji - mówił Bronisław Komorowski.
Jednak - według niego - to, co się stało w Europie Wschodniej pół roku temu, zadało cios tej nadziei, zagroziło bezpieczeństwu na naszym europejskim kontynencie.
 
- W naszej części Europy ludzie znowu zadają sobie pytanie, czy wojna jako metoda osiągania celów politycznych na długo będzie rzeczywistością także i w Europie. Nie możemy zgadzać się na brutalizację życia międzynarodowego, nie możemy się zgodzić na to gdziekolwiek na świecie. Tym bardziej nie możemy zgodzić się w Europie, na kontynencie jeszcze do tej pory leczącym rany po dwóch wojnach światowych - powiedział prezydent Polski.
 
Podkreślił, że w różnych częściach świata trwają wojny i konflikty, które pociągają za sobą niezliczone ofiary, cierpienie i zniszczenie. - Wszyscy zostaliśmy zaskoczeni szybkością, z jaką rozwinęło się tak zwane Islamskie Państwo Iraku i Lewantu. Brutalność postępowania jego bojowników, mordowanie i prześladowanie wszystkich inaczej wierzących, także - co trzeba podkreślić - wyznawców islamu, musi przerażać i mobilizować do przeciwdziałania - mówił prezydent. - Ich barbarzyństwo stanowi wyzwanie dla całej ludzkości, niezależnie od wyznania, przynależności etnicznej czy poglądów politycznych - podkreślił.
 
Jak przekonywał, Narody Zjednoczone nie mogą uchylać się od odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i są odpowiedzialne za to, by chronić zagrożonych okrutną przemocą. - Ale trzeba to wszystko robić działając na gruncie Karty Narodów Zjednoczonych - zaznaczył.
 
- Wyrażamy nasz niepokój i ból z powodu konfliktów i dramatów ludności cywilnej w Syrii, Libii, w Izraelu i Strefie Gazy oraz wielu państwach Afryki. Wszystkim tym konfliktom, a w jeszcze większym stopniu wojnom domowym w niektórych krajach Afryki, towarzyszą katastrofy humanitarne – mówił Bronisław Komorowski.
 
Według prezydenta, nikt nie zastąpi Narodów Zjednoczonych i ich agend w udzielaniu pomocy uchodźcom i innym ofiarom humanitarnych dramatów. W związku z tym Bronisław Komorowski wyraził uznanie dla pracowników organizacji humanitarnych z agend ONZ i z organizacji pozarządowych.
 
- Jeśli w tak wielu miejscach jesteśmy świadkami konfliktów pociągających za sobą śmierć tysięcy ludzi oraz dramatów humanitarnych, to dzieje się najczęściej ze względu na nieprzestrzeganie podstawowych praw człowieka - powiedział Bronisław Komorowski. Dodał, że wielu narodom odmawia się wpływu na decyzje polityczne, a władza bez kontroli jest najczęściej skorumpowana i samolubna, nie potrafi wyrwać krajów z niedorozwoju i ubóstwa.
 
Zdaniem Bronisława Komorowskiego, takie jest tło konfliktów i rewolt na Ukrainie, w Iraku, Libii i wielu innych miejscach na świecie.
 
W czwartkowym wystąpieniu Komorowski nawiązał także do 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku w Polsce i obalenie komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Ta druga w historii Europy "wiosna ludów" przyniosła narodom Europy Środkowo-Wschodniej wolność, poszanowanie praw człowieka oraz zasad dobrego demokratycznego rządzenia - przypomniał. Zwrócił uwagę, że wówczas odszedł m.in. bipolarny podział świata.

- Ta historyczna zmiana zaczęła się w Polsce od powstania 10-milionowego ruchu społecznego Solidarność, ruchu pokojowego sprzeciwu wobec totalitarnego ucisku oraz protestu przeciwko gwałceniu praw narodów - podkreślił prezydent Polski.
 
Jak mówił, Polska jest szczególnie przywiązana do roli demokracji w życiu narodów, w ich rozwoju i aktywności międzynarodowej, bo wiemy, ile traciliśmy z powodu braku demokracji w czasach komunistycznych i wiemy, ile zyskaliśmy, gdy udało nam się powrócić do demokracji jako sposobu osiągania społecznych aspiracji i wyrażania narodowej podmiotowości.
 
Bronisław Komorowski przypomniał, że to w naszym kraju narodziła się międzynarodowa inicjatywa "Wspólnoty Demokracji" (koalicja państw demokratycznych, której celem jest promowanie demokracji oraz wzmacnianie demokratycznych norm i instytucji na świecie) i ustanowiono międzynarodową Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy za działania na rzecz demokracji i podstawowych wolności.
 
- Polska niezmiennie uważa, że zrównoważony rozwój nie jest możliwy do osiągnięcia bez rządów prawa oraz poszanowania podstawowych praw i wolności dla wszystkich - zadeklarował Bronisław Komorowski. Zapewnił, że nasz kraj aktywnie uczestniczy w określaniu priorytetów nowej agendy rozwoju ONZ która zastąpi program Milenijnych Celów Rozwoju z 2000 roku.
 
Prezydent zwrócił także uwagę na konieczność powstrzymanie dalszych zmian klimatycznych na Ziemi, które dokonują się za sprawą rozwoju ludzkiej cywilizacji oraz dostosowanie się do zmian już nieodwracalnych. - Wierzymy, że stopniowo i w sposób zrównoważony, sprawiedliwy dla krajów znajdujących na różnych poziomach rozwoju gospodarczego, możliwe jest osiągnięcie porozumienia (m.in. w kwestii emisji gazów cieplarnianych)- zaznaczył.

Źródło: prezydent.pl