Wizyta szefa BBN w Ostrowcu Świętokrzyskim - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

28.09.2014

Wizyta szefa BBN w Ostrowcu Świętokrzyskim

W czasie wizyty w Ostrowcu Świętokrzyskim 28 września br. minister Stanisław Koziej spotkał się przedstawicielami władz lokalnych oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Biznesu. Zarówno miasto, jak i uczelnia wsparły organizatorów odbywających się tego dnia w Ostrowcu ćwiczeń organizacji proobronnych, objętych patronatem szefa BBN.

W spotkaniu z szefem BBN uczestniczyli m.in. starosta ostrowiecki dr Zdzisław Kałamaga, przewodniczący Rady Miasta Janusz Kotasiak, dr Tomasz Góra reprezentujący Prezydenta Miasta, komendant Straży Miejskiej Andrzej Kaniewski, a także rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości dr hab. Bożena Zboina oraz kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego uczelni gen. dyw. Andrzej Pietrzyk.

Rozmawiano o zagrożeniach oraz stanie infrastruktury krytycznej w regionie. W kontekście zbliżającej się nowelizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej mówiono także o opracowywaniu na poziomie władz lokalnych nowych procedur postępowania podczas zagrożeń.

Szef BBN zwracał przy tym uwagę na konieczność poświęcania przez podmioty państwowe większej uwagi kwestiom cyberbezpieczeństwa. Przypomniał przy tej okazji, że w 2011 r. z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego do ustawodawstwa wprowadzona została kategoria działań w cyberprzestrzeni, mogących być przesłanką do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Minister S. Koziej zapoznawał się także z działaniami realizowanymi przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Biznesu na rzecz upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie. Na uczelni prowadzony jest m.in. kierunek studiów Bezpieczeństwo Narodowe. Uczelnia wspiera też liczne inicjatywy mające na celu promocję postaw proobronnych.