Szef BBN na inauguracji roku w Akademii Wychowania Fizycznego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

29.09.2014

Szef BBN na inauguracji roku w Akademii Wychowania Fizycznego

Minister Stanisław Koziej reprezentował Prezydenta RP podczas jubileuszowej inauguracji roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego 29 września br.

Szef BBN odczytał również list, w którym Prezydent pisał: "Tegoroczna inauguracja roku akademickiego zbiega się z ćwierćwieczem polskiej wolności. Przez te 25 lat wiele udało się nam dokonać we wszystkich dziedzinach życia. Imponujący jest również rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Ma w tym swój znaczący udział i Państwa uczelnia".

Wykład inauguracyjny pt. “Odkrywając wolność” wygłosił prof. Leszek Balcerowicz. 

Prezydent Bronisław Komorowski uczestniczył w święcie Akademii w 2011 r., natomiast przed rokiem na terenie uczelni zainaugurował Marsz Warszawa-Sulejówek nawiązujący do tradycji przedwojennych marszy na tej trasie. 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie obchodzi w roku akademickim 2014/2015 jubileusz 85-lecia powołania Uczelni. Idea powołania w Warszawie ówczesnego Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego (CIWF) została uchwalona na pierwszym posiedzeniu państwowej Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, której przewodniczył marszałek Józef Piłsudski. W czerwcu 1928 r. odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29 listopada 1929 roku.

Szczególna rola Marszałka w powstaniu i działalności Uczelni była doceniana przez studentów i pracowników, stąd na ich wniosek, po Jego śmierci władze państwowe nadały uczelni imię Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a ustawą Sejmu z 1938 r. CIWF został przekształcony w wojskową szkołę akademicką pod nazwą Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.