Szef BBN spotkał się z szefem Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.09.2014

Szef BBN spotkał się z szefem Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii

30 września br. minister Stanisław Koziej przyjął gen. Nicholasa Houghtona, szefa Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii, który przybył do Polski, aby m.in. złożyć wizytę na poligonie w Drawsku, gdzie odbywa się - prowadzone w układzie międzynarodowym - ćwiczenie „Anakonda-14”. W ćwiczeniu, wśród innych krajów sojuszniczych, uczestniczą również żołnierze brytyjskich sił zbrojnych.

Głównym tematem rozmów były zagrożenia, przed jakimi stanęły obecnie Europa i NATO, w tym zwłaszcza agresywna polityka Rosji i ofensywa Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii. Zgodzono się, iż w tym kontekście kluczowym zadaniem będzie teraz skuteczne wprowadzenie w życie postanowień szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego z Newport, gdzie uzgodniono wiele mechanizmów i rozwiązań niezbędnych do wzmocnienia gwarancji bezpieczeństwa dla państw wschodniej flanki NATO.

Szef Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii zwrócił uwagę na szybką reakcję jego kraju na wydarzenia na Ukrainie, decyzję o wzmocnieniu operacji Air Policing w Krajach Bałtyckich i aktywną politykę premiera D. Camerona w kwestii wypracowywania sposobów odpowiedzi Sojuszu na pojawiające się niebezpieczeństwa. Rozmówcy zgodzili się, że istotne będzie stworzenie w NATO nowych mechanizmów odstraszania, które będą odpowiedzią na możliwość występowania nowego typu zagrożeń, tych asymetrycznych, poniżej progu klasycznej wojny. Uznali też, że należy zharmonizować elementy wzmacniania gwarancji bezpieczeństwa i odstraszania.

Minister S. Koziej ocenił, że jednym z kluczowych czynników nowego typu odstraszania powinna być stała obecność wojsk krajów trzecich na terytoriach państw brzegowych NATO, co będzie widoczną demonstracją solidarności sojuszniczej. Wskazał, że Sojusz Północnoatlantycki musi zachować jedność i siłę wobec negatywnych zmian w środowisku bezpieczeństwa, które powinny być postrzegane jako stały trend, a nie jedynie chwilowe zaburzenia w pozytywnie rozwijającej się współpracy.