Szef BBN dla PAP: Organizacje proobronne mogą pracować na rzecz państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.09.2014

Szef BBN dla PAP: Organizacje proobronne mogą pracować na rzecz państwa

Organizacje pozarządowe o charakterze proobronnym mogłyby wypełniać zadania zlecane przez państwo – powiedział PAP szef BBN Stanisław Koziej po spotkaniu z przedstawicielami kilkunastu stowarzyszeń. Jego zdaniem mogłyby np. zajmować się szkoleniem rezerwistów.

Spotkanie odbyło się we wtorek w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa, które ma na celu wypracowanie koncepcji działań na rzecz wzmocnienia strategicznej odporności kraju na różne zagrożenia, w tym nowe, które z całą mocą objawiły się za naszą wschodnią granicą” – powiedział Koziej.

Dodał, że „w spotkaniu uczestniczyły organizacje o bardzo różnych profilach i specjalnościach”, a główne konkluzje dotyczyły sposobu wykorzystania społecznych organizacji o charakterze proobronnym w działaniach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa.

„Ustaliliśmy, że struktury państwowe powinny zidentyfikować obszary działań, w których mogłyby oczekiwać wsparcia od stowarzyszeń” – powiedział szef BBN. Zainteresowane organizacje pozarządowe powinny natomiast wypracować własne doktryny uwzględniające pomoc strukturom państwa.

Według szefa BBN mogłyby to być np. zadania o charakterze operacyjnym – wypełniane w razie zagrożenia i wojny; zadania szkoleniowe świadczone na rzecz wojska, policji, Straży Granicznej i pożarnej oraz innych instytucji państwowych. „Przykładowo mogłoby to być zaangażowanie w szkolenie rezerw mobilizacyjnych” – wskazał Koziej.

Inny możliwy obszar zadań wiązałby się ze „szkoleniem ludności cywilnej, krzewieniem świadomości, uczulaniem młodzieży na sprawy bezpieczeństwa – tu organizacje mogą odegrać istotną rolę” – ocenił szef BBN.

Jak dodał, po opracowaniu przez organizacje pozarządowe ofert odpowiadających ich specjalnościom i zestawieniu ich z potrzebami struktur państwowych „mógłby powstać pewien plan działań na rzecz systemu bezpieczeństwa, wykorzystujący często hobbystyczne działania i entuzjazm, co pozwoliłoby też na ekonomizację wysiłku państwa”.

„Zaoferowałem, by BBN stało się dla tych organizacji miejscem spotkań i konsultacji” – poinformował. Podkreślił, że „to struktury państwa będą miały decydujący glos – będą wybierały organizacje, podsuwały im pewne zadania, nie wszystkie oferty i nie wszystkie rozwiązana będą wykorzystane”.

Prezydent Bronisław Komorowski mówił na początku września, że w ramach pozamilitarnych działań na rzecz bezpieczeństwa można by kształtować postawy proobronne – „rozumiane nie tylko jako sympatia dla wojska, ale wiążące się z gotowością osobistego świadczenia na potrzeby obronności". Koziej wskazywał wtedy, że może chodzić o np. o stowarzyszenia hobbystów zajmujących się obronnością.

Źródło: PAP