Organizacje społeczne w systemie bezpieczeństwa państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.09.2014

Organizacje społeczne w systemie bezpieczeństwa państwa

Na zaproszenie ministra Stanisława Kozieja 30 września br. w BBN spotkali się przedstawiciele organizacji społecznych o charakterze proobronnym. Dyskutowano o możliwych sposobach włączenia takich stowarzyszeń do systemu bezpieczeństwa narodowego, a także ich oczekiwaniach wobec instytucji państwowych. – Potrzebne jest znalezienie styku dobrowolnej i ochotniczej działalności społecznej ze wspieraniem struktur państwa w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności – mówił szef BBN.

Podsumowując spotkanie minister S. Koziej stwierdził, że będzie zabiegał o opracowanie jasnego katalogu zadań, jakie stowarzyszenia mogłyby pełnić w tym obszarze. Wśród nich powinny znaleźć się zarówno zadania o charakterze szkoleniowym czy promujące sprawy bezpieczeństwa, jak i zadania operacyjne, realizowane przez organizacje w czasie kryzysu czy wojny. Rolą samych podmiotów społecznych powinno być natomiast zadeklarowanie gotowości do realizacji określonych zadań przy współpracy ze strukturami państwa.

Jako tło do dyskusji, szef BBN przedstawił uczestnikom opracowane na polecenie Prezydenta RP założenia systemu wzmocnienia strategicznej odporności kraju na agresję (Zobacz: Koncepcja systemu strategicznej odporności kraju na agresję). Według prezydenta taki system działań jest pilną koniecznością w świetle wniosków z niebezpiecznego konfliktu w naszej części Europy. Jego założenia obejmują m.in. poszerzenie zadań wojsk specjalnych, reformę Narodowych Sił Rezerwowych czy właśnie wykorzystanie potencjału społecznych organizacji proobronnych.

O obecnym stanie współpracy resortu obrony z organizacjami społecznymi mówił przedstawiciel Departamentu Wychowania i Promocji MON.

Sama dyskusja skupiła się na wskazywaniu propozycji oraz oczekiwań organizacji. Kilkukrotnie podkreślana była potrzeba koordynacji działań podmiotów społecznych. Przy tej okazji szef BBN zadeklarował gotowość do udzielenia ewentualnego wsparcia w dialogu pomiędzy samymi organizacjami, jak i między nimi a podmiotami państwowymi.  

Podnoszone były także kwestie współpracy z jednostkami wojskowym, liberalizacji dostępu do broni i potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa prowadzonej zarówno wśród młodzieży jak i studentów.  

Minister Stanisław Koziej odniósł się także do pojawiających się propozycji dotyczących powołania formacji obrony terytorialnej, mówiąc, że wiele z elementów tych koncepcji należałoby wykorzystać, a problem ten będzie chciał poruszać w najbliższym czasie w ramach dyskusji nad konieczną reformą Narodowych Sił Rezerwowych.

W spotkaniu odbywającym się w ramach Strategicznego Forum bezpieczeństwa wzięli udział przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych RP,  Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Legii Akademickiej KUL, Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej, Związku Strzeleckiego, Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej ObronaNarodowa.pl, Stowarzyszenia FIA – Wierni w gotowości pod bronią, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Polskiego Czerwonego Krzyża, Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych, Polskiego Związku Krótkofalowców, Związku Polskich Spadochroniarzy, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.