Zajęcia dla klas mundurowych w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.09.2014

Zajęcia dla klas mundurowych w BBN

We wtorek 30 września br. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odwiedzili uczniowie klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Po wakacyjnej przerwie Biuro powróciło do comiesięcznych spotkań z młodzieżą, które mają na celu promowanie postaw proobronnych i zachęcanie do interesowania się sprawami bezpieczeństwa.

Z uczniami spotkał się także minister Stanisław Koziej, który wychowawcom oraz trzem wyróżniającym się w nauce licealistom przekazał pamiątkowe egzemplarze Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego.

Podczas spotkania uczniowie zapoznawali się z rolą i funkcjonowaniem Biura, a w czasie spotkania z szefem BBN rozmawiali o cybarbezpieczeństwie i działaniach podejmowanych przez Polskę w związku z konfliktem na Ukrainie. Ich ciekawość wzbudziło także lądowisko dla śmigłowców znajdujące się na dachu budynku Biura, które w sytuacjach awaryjnych może być wykorzystywane przez Prezydenta RP, a na co dzień najczęściej korzysta z niego pobliski szpital do transportu chorych.

Po spotkaniu w Biurze uczniowie zwiedzili Pałac Prezydencki.

***

II Liceum Ogólnokształcące jest jedną ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. W skład Zespołu wchodzą także: technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i szkoły dla dorosłych.

Profil służb mundurowych w II LO został utworzony od bieżącego roku szkolnego. Przy naborze uczniów, profil ten ciszył się ogromnym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów, co spowodowało, iż klasa liczy obecnie 38 uczniów (na jedno miejsce było chętnych 3 uczniów). Klasa służb mundurowych II LO została objęta patronatem przez AON. Szkoła aktywnie co roku uczestniczy w obchodach rocznicowych Bitwy Pod Węgrowem w Powstaniu Styczniowym 1863 r. II LO jako jedyna szkoła w Polsce została zaproszona do wzięcia udziału w centralnych obchodach 150 rocznicy Powstania Styczniowego w Palmirach (2013 r.). W roku 2012 Szkoła otrzymała tytuł Szkoły z Pasją dzięki działaniom mającym na celu wyławianie talentów i rozbudzanie pasji uczniów. W szkole istnieje zespół tańca towarzyskiego SWING i zespół muzyczno-wokalny W DOBRYM TONIE. W maju 2013 r. II LO otrzymało Certyfikat Bezpiecznej Szkoły. W Szkole od 10 lat istnieje Szkolne Koło Honorowych Krwiodawców, które jest najliczniejszym szkolnym kołem na Mazowszu. Obok klasy służb mundurowych są prowadzone klasy sportowe o profilu siatkarskim, w związku z tym istnieje w tym Liceum jedyny na Mazowszu Siatkarski Ośrodek Szkolny.