Szef BBN na polsko-niemieckich warsztatach bezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.09.2014

Szef BBN na polsko-niemieckich warsztatach bezpieczeństwa

30 września szef BBN był gościem specjalnym warsztatów "Polsko-niemiecki tandem bezpieczeństwa" organizowanych przez Fundację im. Friedricha Eberta oraz Fundację Amicus Europae. Minister Stanisław Koziej w swoim wystąpieniu otwierającym mówił o strategicznych problemach bezpieczeństwa europejskiego.

Szef BBN skupił sie na przedstawieniu uczestnikom warsztatów czterech obszarów, poświęconych kryzysowi ukraińskiemu, wyzwaniom wobec NATO, wyzwaniom wobec Unii Europejskiej oraz wnioskom i wyzwaniom wobec bezpieczeństwa Polski.

Jako optymalną, z punktu widzenia ambicji i warunków startegicznych, S. Koziej uznał drogę obraną dziś przez Ukrainę. Przyznał jednak, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał przede wszystkim od Rosji. Zwrócił również uwagę, że Zachód zajmując na poczatku konfliktu bardziej stanowcze stanowisko, mógłby w większym wpłynać stopniu na strategię Rosji.

Szef BBN ocenił także, że reakcja samego NATO na wydarzenia na Ukrainie była adekwatna. Wskazywał tu na zwiększone zaangażowanie w misję Air Policing nad krajami bałtyckimi czy manewry wojskowe na Morzu Czarnym. Pozytywnie ocenił także rezultaty szczytu NATO w Newport, jako dobrze identyfikujące zagrożenia oraz zadania dla Sojuszu.

Natomiast Unia Europejska, w opinii szefa BBN, miała pewne trudności z szybkim reagowaniem, czego przykładem była chociażby sprawa budowania porozumienia w sprawie nałożenia sankcji na Rosję.

Mówiąc o zadaniach dla Polski minister S. Koziej zwracał uwage na potrzebę szybkiej nowelizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej oraz konsekwentną realizację dobrze określonych programow modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP, koncentrujacych sie na obronie terytorium państwa. Mówił też o potrzebie zwiększenia nakładów na obronność do 2 proc. PKB oraz wzmocnieniu systemu strategicznej odporności kraju na agresję, obejmującego także elementy pozamilitarne.

Polsko-niemiecki tandem bezpieczeństwa został powołany do życia w 2012 r. przez Fundację im. Friedricha Eberta i Fundację Amicus Europae. Celem warsztatów jest umożliwienie spotkania polskich i niemieckich decydentów i ekspertów w celu omówienia różnych aspektów polityki bezpieczeństwa i obrony oraz wspólnego znalezienia rozwiązań aktualnych wyzwań z zakresu bezpieczeństwa. Sesje odbywają się w formie okrągłego stołu. Warsztaty, które odbyły się między 30 września a 1 października 2014 r., były czwartym wydarzeniem z tego cyklu spotkań.