Szef BBN dla PAP: najważniejsza zapowiedź planu wzmocnienia bezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

01.10.2014

Szef BBN dla PAP: najważniejsza zapowiedź planu wzmocnienia bezpieczeństwa

Szef BBN Stanisław Koziej uważa, że najważniejszy - jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i obronności - fragment w expose premier Ewy Kopacz to zapowiedź zaprezentowania w listopadzie planu wzmocnienia bezpieczeństwa. Dodał, że nad planem pracują wspólnie BBN i MON.

„Najważniejsze w tym, co powiedziała pani premier, jest przygotowanie dużego planu wzmacniania polskiego bezpieczeństwa, zgodnie z ideą przedstawioną przez prezydenta” – ocenił Koziej w rozmowie z PAP.

„Razem z MON pracujemy nad przygotowaniem tego wspólnego planu, który obejmowałby nie tylko zadania modernizacji, wzmocnienia sił zbrojnych, ale również integrowanie działań wojska z innymi służbami sektora pozamilitarnego, w tym z organizacjami pozarządowymi o charakterze proobronnym” – dodał.

Szef BBN zwrócił też uwagę na zapowiedź Kopacz zaprezentowania w październiku kierunków polskiej polityki zagranicznej. „To będzie stanowiło tło do decyzji w sferze obronności. Te główne elementy, na których zależy prezydentowi, w expose zostały nakreślone. W obszarze obronności prezydent i rząd mają jednakowe kierunki myślenia” – powiedział Koziej.

Ewa Kopacz zapowiedziała w expose, że planowane zwiększenie nakładów na obronność do 2 proc. PKB nastąpi w 2016 r. W listopadzie premier ma przedstawić plan wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. "Konflikt ukraiński dobitnie pokazuje, że w wojnie nowego typu kluczowe jest wzmacnianie potencjału militarnego Polski, ale także ochrona granic oraz współpraca służb porządku publicznego - policji i straży granicznej z siłami zbrojnymi. W sytuacji zagrożenia konieczna jest bowiem integracja wszystkich instrumentów pozostających w rękach państwa" - mówiła Kopacz.

Źródło: PAP