Udział w uroczystej przysiędze żołnierzy Garnizonu Warszawa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Udział w uroczystej przysiędze żołnierzy Garnizonu Warszawa

18 maja 2006 roku w uroczystej przysiędze żołnierzy jednostek stołecznego garnizonu: Pułku Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego i Batalionu Reprezentacyjnego uczestniczył gen. bryg. S. Woźniak dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad SZ, który reprezentował Kancelarię Prezydenta RP.

Uroczystości obejmowały m. in. złożenie meldunku szefowi Sztabu Generalnego WP, złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, wystąpienia okolicznościowe, defiladę pododdziałów i pokaz musztry paradnej.