Prezydent RP opowiada się za dalszym poszerzeniem UE na spotkaniu szefów państw Europy Środkowowschodniej. - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent RP opowiada się za dalszym poszerzeniem UE na spotkaniu szefów państw Europy Środkowowschodniej.

19 maja 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczyński uczestniczył w XIII spotkaniu szefów państw Europy Środkowowschodniej w Bułgarii, na którym 13 przywódców opowiedziało się jednoznacznie za dalszym rozszerzeniem Unii Europejskiej.

Prezydent RP podkreślił, że przy rozszerzeniu nie powinno się zapominać o wielkim państwie, jakim jest Ukraina, a także o Mołdawii i Gruzji. Jak zaznaczył, wejście tych krajów do Unii jest potrzebne dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Jego zdaniem państwa te nie powinny czekać na wejście do UE tyle lat, ile czekała np. Polska czy Czechy. Podczas rozmowy z dziennikarzami powiedział, że wcześniej powinny one mieć możliwość przystąpienia do NATO.

Podczas szczytu kilkakrotnie poruszano problem bezpieczeństwa energetycznego Europy. Lech Kaczyński przeprowadził również dwustronne rozmowy z kilkoma szefami państw regionu.

Informacja na podstawie depesz PAP