Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa energetycznego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa energetycznego

22 maja 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczyński przebywał jako gość specjalny na spotkaniu państw grupy GUAM – Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu i Mołdowy w Kijowie. Podczas spotkania z prezydentami państw grupy oraz w osobnej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenką, Lech Kaczyński poruszył kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym państw Europy Środkowej i współpracą Polski z państwami GUAM. Prezydenci rozmawiali m.in. o planowanej konferencji międzynarodowej dotyczącej bezpieczeństwa i polityki energetycznej, która ma się odbyć w październiku br. w Warszawie.