Posiedzenie sejmowej podkomisji ws. kierowania obroną państwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.10.2014

Posiedzenie sejmowej podkomisji ws. kierowania obroną państwa

W Sejmie 9 października br. odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu Ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, mającej usprawnić kierowanie obrona państwa w czasie wojny. Stanowisko Prezydenta przedstawiał szef BBN minister Stanisław Koziej.

W pierwszej części wystąpienia szef BBN omówił przesłanki przemawiające za proponowanymi przez Prezydenta rozwiązaniami. Jak podkreślał, celem projektu ustawy jest dostosowanie rozwiązań prawnych do zmieniających się warunków bezpieczeństwa - koniecznością przekierowania priorytetów bezpieczeństwa państwa z misji zagranicznych na zadania obrony własnego terytorium oraz zapewnienia ciągłości systemu kierowania bezpieczeństwem w burzliwym i zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.

Posłuchaj wystąpienia szefa BBN:

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

W toku dyskusji minister S. Koziej odnosił się m.in. do wątpliwości niektórych posłów dotyczących kwestii określenia "czasu wojny". Szef BBN wyraził opinię, że nie jest możliwe jasne zdefiniowanie tego terminu, dlatego też taka próba nie jest podejmowana w projekcie ustawy.  Proponuje się w nim jedynie, aby w sposób prawny określić, kiedy mogą zacząć obowiązywać przepisy prawne, przewidywane właśnie na "czas wojny", jak np. dotyczące powołania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Posłuchaj wystąpienia szefa BBN:

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Kolejne posiedzenie podkomisji poświęconej projektowi ustawy odbędzie się za dwa tygodnie.