Posiedzenie RBN z dnia 22 maja 2006 roku - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Posiedzenie RBN z dnia 22 maja 2006 roku

22 maja 2006 roku w Pałacu Belwederskim zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Na posiedzeniu Rady stwierdzono:

1. Gazociąg łączący polski system przesyłowy z projektowanym gazociągiem norweskim, który zagwarantuje połączenie ze źródłem gazu ziemnego na Morzu Północnym, spełnia założenia dywersyfikacji dostaw gazu do Polski; oznacza to przystąpienie do projektu gazociągu Karsto-Oslo, przedłużenie tego gazociągu do polskiego wybrzeża oraz współpracę z Norwegią i pozostałymi uczestnikami tego projektu.

2. Budowa terminalu do odbioru gazu skroplonego na polskim wybrzeżu oznacza konieczność przygotowania warunków przystąpienia do tej inwestycji, określenia najdogodniejszej lokalizacji oraz zawarcia umów na dostawy gazu skroplonego. W przygotowaniu są akty prawne uwzględniające także niekomercyjny charakter tego przedsięwzięcia.

3. Projekt Gazociągu Północnoeuropejskiego, łączącego bałtyckie wybrzeże Rosji i Niemiec, nie leży w interesie Polski. Polska nie jest zainteresowana udziałem kapitałowym w tym przedsięwzięciu.