Uroczystość zakończenia montażu silnika do F-16 - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Uroczystość zakończenia montażu silnika do F-16

31 maja 2006 roku w WSK PZL Rzeszów odbyła się uroczystość zakończenia montażu silnika F100-PW-229 do samolotu F-16. Wzięli w niej udział m. in.: Victor Ashe – ambasador USA w Polsce, Andrzej Krawczyk – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Poncyliusz – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, gen. broni Stanisław Targosz – dowódca Sił Powietrznych, Franciszek Adamczyk – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz: centralnych, województwa podkarpackiego i Rzeszowa. Obecni byli także reprezentanci firm zagranicznych współpracujących z WSK PZL Rzeszów oraz członkowie załogi. W imieniu BBN w uroczystości uczestniczył płk Władysław Staroń - radca-asystent dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi.

WSK PZL Rzeszów od marca 2002 r. jest częścią międzynarodowego koncernu United Technologies. Ściśle współpracuje z firmą Pratt&Whitney.