Szef BBN w RDC: Nie doceniamy dziś rangi i znaczenia kwestii cyberbezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

23.10.2014

Szef BBN w RDC: Nie doceniamy dziś rangi i znaczenia kwestii cyberbezpieczeństwa

W czwartek 23 października br. minister Stanisław Koziej był gościem red. Grzegorza Chlasty w Radiu Dla Ciebie. W czasie rozmowy poruszono szereg tematów dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz sytuacji międzynarodowej.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

{PLAYER:17581}

W kontekście wczorajszej strzelaniny w kanadyjskim parlamencie szef BBN mówił, że w Polsce póki co problem terroryzmu nie jest tak znaczący. Polska też nie jest jeszcze punktem docelowym procesów migracyjnych z regionów, gdzie działają organizacje terrorystyczne. Jednak Polska wyciąga wnioski z doświadczeń innych państw i przygotowuje się również na zagrożenia tego typu.

Pytany o kwestie powołania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych minister S. Koziej zaznaczał, że Konstytucja RP nie pozwala na wyznaczenie Naczelnego Dowódcy w czasie pokoju, co jest pewną niedogodnością. Szef BBN powiedział także, że poszukiwane jest rozwiązanie tej kwestii w ramach obecnego systemu konstytucyjnego. Dlatego przyjęta z początkiem roku ustawa reformująca system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, umożliwia dziś wskazanie w czasie pokoju osoby, która będzie mogła być powołana na stanowisko Naczelnego Dowódcy w czasie wojny. Umożliwi to odpowiednie i wcześniejsze jej przygotowanie. Obecnie w Sejmie procedowany jest prezydencki projekt ustawy, której celem jest m.in. doprecyzowanie zadań takiego 'kandydata'.

Mówiąc o przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, minister S. Koziej podkreślał, że po zatwierdzeniu przez Prezydenta RP, będzie to przede wszystkim strategia zintegrowanego podejścia, czyli łącząca w sobie nie tylko tradycyjne wymiary bezpieczeństwa, jak wojsko czy służby, ale także obejmująca wszelkie inne struktury państwa, np. w zakresie przygotowań obronnych. Jak mówił szef BBN powinna ona stworzyć także warunki do większego niż dotychczas wykorzystywania zaangażowania organizacji społecznych do zapewniania bezpieczeństwa.

Tematem dyskusji była także opracowywana w BBN Cyberdoktryna bezpieczeństwa RP. Szef BBN prezentował jej założenia na wczorajszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak mówił - Chodzi o to, aby przyjąć wspólny język mówienia o cyberbezpieczeństwie, a przede wszystkim, aby stworzyć płaszczyznę współpracy publiczno-prywatnej w tym obszarze. W zapewnianiu cyberbezpieczeństwa bardzo poważy udział mają podmioty prywatne oraz obywatele. Dziś nie doceniamy rangi i znaczenia tej problematyki. Sensem tej doktryny jest stworzenie jednolitej wykładni podejścia do spraw cyberbezpieczeństwa, to nie będzie dokument dyrektywny.