Szef BBN dla TVN24 BiŚ o nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

05.11.2014

Szef BBN dla TVN24 BiŚ o nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Szef BBN minister Stanisław Koziej był gościem TVN24 Biznes i Świat. Rozmowa z red. Karoliną Hytrek-Prosiecką dotyczyła nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

ZOBACZ ROZMOWĘ

 

{PLAYER:17754}

 

Szef BBN powiedział, że nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego uwzględnia wydarzenia, jakie mają miejsce za wschodnią granicą Polski, jednak ma ona charakter bardziej fundamentalny i długoterminowy. Strategia odzwierciedla też to, co nazywamy doktryną Komorowskiego - powiedział szef BBN. Chodzi o przeniesienie priorytetów z zaangażowania w misje zagraniczne na obronę własnego terytorium. Kolejnym elementem jest budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowewgo, czyli łączenie wymiaru wojskowego z pozawojskowym.

S. Koziej podkreślił potrzebę kształtowania Unii Europejskiej oraz NATO pod kątem polskich interesów bezpieczeństwa. Zaznaczył jednak, że przede wszystkim należy liczyć na własny potencjał obronny. Istotny jest również udział w aktywności międzynarodowej, podejmowanej w celu wygaszania kryzysów i konfliktów, nawet tych niezagrażających Polsce wprost.

Ryzyko konfliktu jest zawsze, jednak wojna na dużą skalę jest mało prawdopodobna - powiedział szef BBN - oznaczałaby bowiem atak na całe NATO. Ryzyko agresji skrytej, podprogowej jest większe. Stopień czujności polskiego systemu bezpieczeństwa jest podwyższony od momentu rozpoczęcia kryzysu na Wschodzie.