Szef BBN dla TVN24 BiŚ o nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

05.11.2014

Szef BBN dla TVN24 BiŚ o nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Szef BBN minister Stanisław Koziej był gościem TVN24 Biznes i Świat. Rozmowa z red. Karoliną Hytrek-Prosiecką dotyczyła nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

ZOBACZ ROZMOWĘ

 

 

Szef BBN powiedział, że nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego uwzględnia wydarzenia, jakie mają miejsce za wschodnią granicą Polski, jednak ma ona charakter bardziej fundamentalny i długoterminowy. Strategia odzwierciedla też to, co nazywamy doktryną Komorowskiego - powiedział szef BBN. Chodzi o przeniesienie priorytetów z zaangażowania w misje zagraniczne na obronę własnego terytorium. Kolejnym elementem jest budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowewgo, czyli łączenie wymiaru wojskowego z pozawojskowym.

S. Koziej podkreślił potrzebę kształtowania Unii Europejskiej oraz NATO pod kątem polskich interesów bezpieczeństwa. Zaznaczył jednak, że przede wszystkim należy liczyć na własny potencjał obronny. Istotny jest również udział w aktywności międzynarodowej, podejmowanej w celu wygaszania kryzysów i konfliktów, nawet tych niezagrażających Polsce wprost.

Ryzyko konfliktu jest zawsze, jednak wojna na dużą skalę jest mało prawdopodobna - powiedział szef BBN - oznaczałaby bowiem atak na całe NATO. Ryzyko agresji skrytej, podprogowej jest większe. Stopień czujności polskiego systemu bezpieczeństwa jest podwyższony od momentu rozpoczęcia kryzysu na Wschodzie.