Rosną szanse na europejski przegląd bezpieczeństwa i nową strategię - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

20.11.2014

Rosną szanse na europejski przegląd bezpieczeństwa i nową strategię

Nie najlepszą strategią jest próba przeczekania kryzysu – przyznali szefowie rad bezpieczeństwa oraz doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego państw Unii Europejskiej, podczas swojego pierwszego spotkania, jakie odbyło się z inicjatywy Biura Bezpieczeństwa Narodowego 20 listopada br. w Warszawie. To strategia strusia – scharakteryzował ją krótko min. Stanisław Koziej. Nie tylko nie wolno jej realizować, ale nie wypada nawet o niej myśleć.

Po udziale w organizowanym przez BBN panelu na Warsaw Security Forum, przybyli do Polski goście kontynuowali dyskusję o wyzwaniach stojących obecnie przed Unią Europejską w Pałacu Prezydenckim. Celem narady było wzajemne przedyskutowanie stanowisk poszczególnych państw dotyczących m.in. obecnego kryzysu bezpieczeństwa w Europie.

Pretekstem do zaproszenia przedstawicieli państw UE odpowiedzialnych sprawy bezpieczeństwa był także zaplanowany na czerwiec 2015 r. szczyt UE poświęcony Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. Na to spotkanie szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini przygotowuje w konsultacji z krajami członkowskimi raport o wyzwaniach stojących przed UE.

"Chcielibyśmy, aby był to szczyt, który zajmuje się nie tylko bieżącymi lub też jakimiś drobnymi, detalicznymi sprawami z dziedziny bezpieczeństwa, ale aby był to szczyt, na którym odbędzie się poważna refleksja strategiczna o bezpieczeństwie Europy" – mówił minister Stanisław Koziej na briefingu po zakończeniu spotkania.  

Jak dodawał: „Większość wysokich przedstawicieli państw UE ds. bezpieczeństwa narodowego uważa, że Unia powinna dokonać przeglądu strategicznego, a następnie znowelizować swoją strategię” - mówił po spotkaniu szef BBN Stanisław Koziej.

Minister S. Koziej mówił także, że poparcie dla tej idei w ostatnim czasie wyraźnie rośnie. "Jeszcze kilka miesięcy temu było niewielu zwolenników pracy nad taką strategią. Dzisiaj, chociażby na tym spotkaniu, jest to zdecydowana większość uczestników, czyli państw, które się tu wypowiadały, które uznają taką potrzebę" - powiedział Koziej.

Według szefa BBN debatą o bezpieczeństwie UE zainteresowane są przede wszystkim kraje położone na obrzeżach Unii. "Mniej entuzjastycznie nastawione do tego pomysłu są duże państwa UE, które pewno wolałyby sobie zachować maksymalną swobodę decydowania i działania" - wyjaśnił Koziej. Jednak zastrzegł, że także i w tych krajach stopniowo rodzi się przekonanie o potrzebie przeglądu strategicznego, a potem nowelizacji strategii.

Po spotkaniu szef BBN przekazał także, że zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Maciej Popowski poinformował uczestników dyskusji, że Mogherini jest zainteresowana "pogłębioną refleksją strategiczną" w kontekście zbliżającego się szczytu. "Jest więc spora szansa na to, aby właśnie w ramach pracy nad jej raportem poszczególne państwa członkowskie UE przeprowadziły taki przegląd strategiczny bezpieczeństwa Europy, którego efektem byłyby konkluzje mówiące o potrzebie przygotowania nowej koncepcji strategicznej Unii Europejskiej" - ocenił minister Koziej.

Jak mówił szef BBN, uczestnicy debaty zgodnie mówili, że na zagrożenia na wschodzie i południu Unia powinna reagować spójnie. Zwrócił przy tym uwagę na ofensywę propagandową Rosji, która wykorzystuje wszelkie różnice zdań między państwami europejskimi do osłabiania wspólnoty. Wśród istotnych elementów dyskusji minister Koziej wymienił też konieczność całościowego podejścia do spraw bezpieczeństwa europejskiego, bowiem zagrożenia są wielowymiarowe - m.in. wojskowe, cywilne, polityczne, ekonomiczne i informacyjne. W dyskusji podnoszono też związek między wysiłkami UE na rzecz rozwoju a zapewnianiem bezpieczeństwa oraz mówiono o nowych wyzwaniach dla bezpieczeństwa, np. cybernetycznych i energetycznych.

BBN chce, by sekretarze rad bezpieczeństwa narodowego, doradcy głów państw i szefów rządów i inne osoby funkcyjne, które w danym kraju odpowiadają za sprawy bezpieczeństwa narodowego, spotykali się cyklicznie. Szef BBN nazwał spotkania w takiej formule "nieformalną radą bezpieczeństwa państw członkowskich UE".

Źródło: inf. Własna, PAP

 

  • fot. Wojciech Olkuśnik/KPRP
    fot. Wojciech Olkuśnik/KPRP
  • fot. Wojciech Olkuśnik/ KPRP
    fot. Wojciech Olkuśnik/ KPRP