Ambasadorowie zapoznali się z założeniami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

24.11.2014

Ambasadorowie zapoznali się z założeniami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP

Polska, jako pierwsza w regionie, dysponuje strategią bezpieczeństwa narodowego, uwzględniającą wnioski z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz związanego z nim obecnego kryzysu bezpieczeństwa – mówił minister Stanisław Koziej podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z ambasadorami państw Unii Europejskiej oraz NATO.

24 listopada br. szef BBN zapoznał przedstawicieli korpusu dyplomatycznego z głównymi założeniami nowej, zatwierdzonej 5 listopada br. przez Prezydenta RP, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Jedną z intencji opublikowania dokumentu, jest jak najpełniejsze poinformowanie sojuszników i zagranicznych partnerów o priorytetach polskiej polityki bezpieczeństwa, w tym odnoszących się także do relacji międzynarodowych.

W czasie spotkania ambasadorom przedstawione zostały m.in. zawarte w Strategii trzy priorytety działań Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zapewniania bezpieczeństwa.

Najważniejszym celem RP jest wzmacnianie narodowych zdolności obronnych, a także zapewnienie gotowości oraz demonstrowanie determinacji do podejmowania działań w sferze bezpieczeństwa i obrony. Dotyczy to przede wszystkim konieczności ewentualnego samodzielnego reagowania na zagrożenia militarne znajdujące się poniżej progu otwartej wojny. Zagrożenia takie powodować mogą w ramach sojuszy tzw. sytuacje trudnokonsensusowe, opóźniające szybką i skuteczną reakcję oraz wsparcie innych państw.

Drugim priorytetem jest prowadzenie przez Polskę działań mających na celu wzmacnianie zewnętrznych filarów bezpieczeństwa, jakimi są Pakt Północnoatlantycki, Unia Europejska oraz strategiczne partnerstwa. W odniesieniu do NATO chodzi m.in. o wypracowanie mechanizmów reagowania na zagrożenia o charakterze hybrydowym, w tym wspomniane już zagrożenia poniżej progu wojny, których przykładem są obecne działania Rosji na Ukrainie. Polska będzie także zabiegać o upodmiotowienie Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa, m.in. przez znowelizowanie strategii bezpieczeństwa UE.

Trzecim w kolejności priorytetem jest wspieranie oraz selektywny udział w działaniach społeczności międzynarodowej poza granicami NATO oraz Unii Europejskiej, mających na celu przeciwdziałanie konfliktom i przywracanie bezpieczeństwa.

W czasie spotkania minister S. Koziej zaznaczył również, że Strategia jest także pierwszym dokumentem, w którym tak szeroko postulowane jest całościowe podejście do spraw bezpieczeństwa. Uwzględniające zarówno klasyczny wymiar polityczno-militarny, jak i wymiary ochronny, społeczny i gospodarczy. Szczególną wagę zwraca się także na zagrożenia dotyczące wszystkich tych wymiarów, czego najlepszym przykładem jest bezpieczeństwo z cyberprzestrzeni. 

Minister Stanisław Koziej wręczył także ambasadorom opublikowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego angielskojęzyczne wydanie Strategii.

Było to kolejne spotkanie szefa BBN z dyplomatami z państw UE oraz NATO w Ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa. 11 czerwca 2013 r. szef BBN prezentował ambasadorom Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego RP, a 17 grudnia 2012 r. rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego RP.