Szef BBN na konferencji "Bezpieczeństwo 2014" - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

27.11.2014

Szef BBN na konferencji "Bezpieczeństwo 2014"

Niewątpliwie żyjemy dziś w warunkach wywierania na Polskę presji polityczno-militarnej, która widoczna jest przede wszystkim w wymiarze informacyjnym. To jedno z głównych zagrożeń, wobec którego musimy zdefiniować, w jaki sposób działać, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo - mówił szef BBN w Akademii Obrony Narodowej 27 listopada br.

ZOBACZ: Prezentacja szefa BBN

Minister Stanisław Koziej, podczas wystąpienia otwierającego IV Międzynarodową Konferencję Naukową - Metodologia Badań Bezpieczeństwa Narodowego "BEZPIECZEŃSTWO 2014", omawiał najważniejsze założenia nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Dokument m.in. definiuje wyzwania, przed jakimi stoi państwo oraz wskazuje pożądane kierunki działań.

Jednym z nich jest zabieganie o wzmacnianie i zwiększanie skutecznoćci reagowania na zagrożenia Paktu Północnoatlantyckiego - Stawiam tezę, że NATO ma obecnie wystarczający potencjał odstraszania przed klasyczną agresją na dużą skalę. Natomiast nie ma możliwości skutecznego reagowania na zagrożenia podprogowe, poniżej progu otwartej wojny - mówił szef BBN, dodając, że w obliczu takich zagrożeń państwa Sojuszu potrzebowałyby czasu na dyskusję i osiągniecie konsensusu co do sposobu działania: - To słabość NATO i jednocześnie wielkie wyzwanie. Polska, jako narażona na zagrożenia z racji swojego położenia, jest naturalnym promotorem dostosowywania się NATO do takich zagrożeń.  

Minister S. Koziej mówił także o cyklu planowania strategicznego w państwie, którego część stanowi wydanie Strategii: - Proces rozpoczął się od przeprowadzenia w latach 2010-2012 Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego RP, którego efektami były Raport dla Prezydenta RP oraz opublikowanie Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP.  Cykl zakończy wydanie przez Prezydenta RP Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej. Szef BBN zapowiedział także, że przed rozpoczęciem kolejnego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego będzie chciał zorganizować cykl spotkań ze środowiskami naukowymi, mających na celu odpowiednie przygotowanie się do przeprowadzenia Przeglądu.