Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Szef BBN w TOK FM: Drzwi do członkostwa Ukrainy w NATO muszą pozostać otwarte - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

03.12.2014

Szef BBN w TOK FM: Drzwi do członkostwa Ukrainy w NATO muszą pozostać otwarte

3 grudnia br. Szef BBN minister Stanisław Koziej był gościem redaktora Przemysława Iwańczyka w radiu TOK FM. Rozmowa dotyczyła m.in. natowskiej "szpicy", perspektyw członkostwa Ukrainy w NATO oraz nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Część I

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.

Część II

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.

 

W czasie rozmowy szef BBN zaznaczał, że obecnie większość społeczeństwa ukraińskiego opowiada się za przystąpieniem do NATO, jako do organizacji zdolnej do zagwarantowania bezpieczeństwa Ukrainie. Pod uwagę biorą to ukraińskie władze, głośno artykułując swoje plany w tym zakresie. W opinii ministra S. Kozieja, mimo sprzeciwu Rosji należy pozostawić drzwi otwarte dla członkostwa Ukrainy w NATO. Szef BBN przypomniał, że podobne sprzeciwy rosyjskie władze formułowały już w czasie polskich starań o członkostwo.

Minister S. Koziej mówił także, że na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO dokonano przeglądu przygotowań do wdrażania postanowień szczytu w Newport. Spotkanie ministrów obrony NATO w lutym 2015 r. będzie z kolei najistotniejszym spotkaniem, na którym podjęte zostaną decyzje związane z implementacją konkretnych projektów dotyczących wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu, ustanowionych na szczycie w Newport.

Odnosząc się do ostanich turecko-rosyjskich rozmów szef BBN wyraził opinię, że porozumienie dotyczące budowy gazociągu będącego alternatywą dla anulowanego projektu South Stream przebiegającego przez terytorium Turcji, nie zagraża spójności NATO, a sam projekt jest jedynie wyrazem tureckiego pragmatyzmu w kwestiach gospodarczych. Dystansowanie się Turcji wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego należy postrzegać przez pryzmat toczącej się u granic Turcji wojny domowej w Syrii i Iraku.

Podczas rozmowy minister S. Koziej omówił także podstawowe założenia nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, jednego z najważniejszych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa w Polsce. Szef BBN podkreślił, że dokument ten jako pierwszy w regionie uwzględnia wnioski wynikające z działań Rosji na Ukrainie.