Zwycięzcy zlotu klas mundurowych zaproszeni do BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.12.2014

Zwycięzcy zlotu klas mundurowych zaproszeni do BBN

Na zaproszenie szefa BBN 9 listopada br. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odwiedzili uczniowie z klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania Śląskiego. Szkoła ta zwyciężyła w tegorocznym Centralnym Zlocie Klas Mundurowych „Żagań 2014”. Z uczniami i wychowawcami przybyli również członkowie Stowarzyszenia 62 KS „Commando” z Bolesławca, którzy objęli szkołę swoim patronatem honorowym.

Było to już kolejne spotkanie w BBN z uczniami klas mundurowych. Łącznie od początku roku Biuro odwiedziło ok. 400 uczniów. Comiesięczne spotkania, organizowane przy współpracy z Akademią Obrony Narodowej, mają na celu promowanie wśród młodzieży postaw proobronnych i zachęcanie do interesowania się sprawami bezpieczeństwa. 

Z młodzieżą z Lubania Śląskiego spotkał się m.in. minister Stanisław Koziej, który trójce wyróżniających się w nauce licealistów oraz wychowawcom przekazał egzemplarze Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz wydawanych przez BBN kwartalników "Bezpieczeństwo Narodowe".

Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z rolą i funkcjonowaniem Biura oraz rozmawiali m.in. o nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Na zakończenie spotkania licealiści złożyli szefowi BBN życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W ramach wizyty uczniowie odwiedzili również Dowództwo Garnizonu Warszawa, złożyli wiązankę kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz zwiedzili Pałac Prezydencki.

***

CENTRALNY ZLOT KLAS MUNDUROWYCH „ŻAGAŃ 2014”

6-10 października br. odbył się Centralny Zlot Klas Mundurowych „Żagań 2014”, zorganizowany z wykorzystaniem obiektów szkoleniowych OSPWL Żagań-Karliki 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, przy wsparciu Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej i we współpracy ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando” z Bolesławca. O miano najlepszej szkoły z „klasami mundurowymi” rywalizowały trzydziestoosobowe grupy uczniów w konkurencjach: marszobieg drużyny, strzelanie z karabinka i pistoletu pneumatycznego, konkurs piosenki marszowej i prezentacji artystycznej. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania Śląskiego reprezentująca województwo dolnośląskie. Drużyny biorące udział w Zlocie wyznaczane były przez Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w porozumieniu z Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty i Wychowania. W Zlocie udział wzięło blisko 600 uczniów. 

***

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROOBRONNE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU ŚLĄSKIM

Historia szkoły rozpoczyna się w 1946 r. Obecnie Szkoła jest jedną z największych szkół w powiecie lubańskim. Posiada Certyfikaty Szkoły Przyjaznej Uczniom, Super Szkoły oraz Tytuł Szkoły z Klasą. W ciągu ostatnich 10 lat w szkole kształciło się corocznie ok. 900 uczniów. 

W programie kształcenia w trzyletnim LO proobronnym, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie mają rozszerzone treści programowe o następujące przedmioty: przysposobienie wojskowe, język angielski o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych wzbogacony o słownictwo i terminologię o charakterze wojskowym, wychowanie fizyczne o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych z zakresu szkolenia fizycznego obowiązującego w SZ RP.

Szkoła umożliwia ponadto: przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych; kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych; ukończenie szkolenia wojskowego z zakresu działań rozpoznawczych.

Od 2008 Szkoła została objęta patronatami przez 62. KS „Commando” i 23. Śląski pułk artylerii z Bolesławca. Dzięki temu są organizowane obozy, gdzie przedmiotami szkolenia są: budowa i użytkowanie samolotu wielozadaniowego PZL–104; udział w lotach zapoznawczych PZL–104, taktyka działań rozpoznawczych i technik interwencyjnych, ratownictwo medyczne, szkolenie strzeleckie z broni krótkiej CZ-75, szkolenie minerskie, naziemne szkolenie spadochronowe, techniki wysokościowe, terenoznawstwo, atletyka terenowa, rozpoznanie chemiczne, techniki przetrwania, służba wartownicza.