Szef BBN w Radiu Plus o planie wzmocnienia bezpieczeństwa Polski - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

10.12.2014

Szef BBN w Radiu Plus o planie wzmocnienia bezpieczeństwa Polski

9 grudnia br. szef BBN minister Stanisław Koziej był gościem Radia Plus. Rozmowa dotyczyła m.in. dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz polityki NATO.

Szef BBN zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu RBN wicepremier Tomasz Siemoniak przedstawi główne treści planu wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, zawierającego zbiór najważniejszych zadań wynikających z zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz wniosków z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Minister S. Koziej potwierdził, że plany wzmocnienia bezpieczeństwa Polski są w dużej mierze uwarunkowane wydarzeniami na wschód od polskich granic. Podejmowane obecnie działania polskich władz mają na celu trwałą zmianę systemu bezpieczeństwa Polski.

Szef BBN ocenił, że pojawiające się na forum publicznym obawy przed wybuchem dużego konfliktu z Rosją, który swoim zasięgiem objąłby większą część kontynentu europejskiego, mogą być podsycane przez Rosję jako element wojny informacyjnej, mającej na celu zastraszanie społeczeństw Europy. Minister S. Koziej podkreślił przy tym konieczność prowadzenia społecznej dyskusji na temat bezpieczeństwa i dostarczania obywatelom wiarygodnych informacji.

Minister S. Koziej potwierdził, że priorytetami polskiej obronności są działania ujęte w tzw. doktrynie Komorowskiego, czyli przeniesienia wysiłku państwa na zadania bezpośredniej obrony terytorium RP. Należą do nich: budowa systemu obrony przeciwlotniczej, w tym przeciwrakietowej; wzmocnienie potencjału rozpoznania, wywiadu i zwiadu elektronicznego umożliwiające szybkie wykrycie zagrożeń; zapewnienie wysokiej mobilności Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza śmigłowcowej.

Minister S. Koziej omówił również działania, podejmowane m.in. przez BBN, w celu wykorzystania potencjału gotowości społecznych środowisk proobronnych. S. Koziej zaznaczył, że ewentualna społeczna aktywność wojskowa nie może funkcjonować poza regularnymi siłami zbrojnymi, jako lokalne grupy zbrojne broniące ludności. Jednakże sama idea terytorialnych oddziałów wojskowych powinna zostać wdrożona, zdaniem ministra S. Kozieja, jako element reformy Narodowych Sił Rezerwowych, których część powinna funkcjonować jako tzw. wojsko wojewodów.

Szef BBN stwierdził, że ostatnie wypowiedzi prezydenta Władimira Putina świadczą, że Rosja odrzuca wszystkie propozycje współpracy oferowane przez Zachód w ciągu ostatniego ćwierćwiecza i jednoznacznie nastawia się na konfrontację. Minister S. Koziej scharakteryzował to jako koniec epoki pozimnowojennej w stosunkach międzynarodowych. Działania Rosji zdają się być obecnie związane przez rozbudzane w ciągu ostatniego roku uczucia nacjonalistyczne i imperialne, co uniemożliwia jakąkolwiek deeskalację, która byłaby poczytana przez Rosjan jako porażka.

Minister S. Koziej odniósł się także do informacji prasowych donoszących o problemach ze sfinansowaniem zobowiązań podjętych na szczycie NATO w Newport. W jego ocenie, amerykańsie obawy są uzasadnione bowiem od czasu zakończenia zimnej wojny państwa europejskie stale ogarniczały wydatki na obronę, przez co ciężar finansowania NATO spoczywa głównie na USA. Szef BBN stwierdził, że uzgodnienia polityczne z Newport muszą być wdrożone i odpowiednio zabezpieczone finansowo, co wymaga podniesienia wydatków przez europejskich członków Sojuszu.

Posłuchaj rozmowy

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.