Szef BBN w Polsat News: uchwała ukraińskiego parlamentu dyplomatyczną ofensywą - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

28.01.2015

Szef BBN w Polsat News: uchwała ukraińskiego parlamentu dyplomatyczną ofensywą

27 stycznia br. szef BBN minister Stanisław Koziej rozmawiał w programie Gość Wydarzeń na antenie Polsat News z red. Jarosławem Gugałą na temat sytuacji na Ukrainie oraz bezpieczeństwa RP. Szef BBN ocenił, że uchwała ukraińskiego parlamentu określająca Rosję jako agresora a separatystyczne republiki doniecką i ługańską jako organizacje terrorystyczne jest ofensywą dyplomatyczną Ukrainy. Stanowi to rodzaj apelu do społeczności międzynarodowej skłaniającego do ponownej refleksji nad charakterem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

W opinii ministra S. Kozieja, działania te są częścią realizowanego od kilku miesięcy planu prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, który przyniósł reakcję strony rosyjskiej w postaci intensyfikacji działań zbrojnych. Istotne jest również to, że uznanie Rosji za agresora umożliwia ukraińskim władzom wprowadzenie stanu wojennego.

Szef BBN podkreślił, że decyzja o podjęciu starań o odzyskanie Krymu przez Ukrainę wiązałaby się z przyjęciem długoterminowej strategii o nieprzewidzianym rezultacie, dlatego też odpowiedzialni za nią mogą być tylko sami Ukraińcy. Minister S. Koziej wezwał również, aby nie stawiać Ukrainy wobec konieczności wyboru.

Z kolei możliwości odzyskania kontroli nad terenami zajętymi przez prorosyjskich separatystów we wschodniej Ukrainie zależą, w opinii szefa BBN, od skali presji społeczności międzynarodowej na Rosję i jej skuteczności w skłanianiu rosyjskich władz do autentycznych negocjacji z Ukrainą.

Minister S. Koziej uznał, że strategicznym celem Rosji jest dalsza destabilizacja Ukrainy oraz angażowanie jej środków i uwagi do powstrzymywania separatyzmu, a tym samym uniemożliwienie reformy ukraińskiej państwowości. Nie można jednak wykluczyć, że Rosja zdecyduje się na rozpoczęcie bezpośredniego starcia militarnego, m.in. w celu zdobycia lądowego połączenia z Krymem, choć scenariusz ten jest mało prawdopodobny. Powodem tego jest fakt, że mimo posiadania zdolności do pokonania ukraińskiej armii, Rosja może nie sprostać warunkom późniejszej okupacji w sytuacji gwałtownego odrodzenia ukraińskiego patriotyzmu.

W kontekście objawiającego się wielowymiarowego kryzysu gospodarczego w Rosji, spowodowanego w dużej mierze agresywną polityką rosyjskich władz, szef BBN stwierdził, że reżim Władimira Putina skoncentrowany jest wyłącznie na krótkookresowym utrzymaniu swojej władzy. Z kolei rosyjskie społeczeństwo jest bierne i upatruje rozwiązania pogarszającej się sytuacji w swoich władzach. Minister S. Koziej ocenił przy tym, że być może w pewnym momencie świadomość stale pogarszającej się sytuacji dotrze do rosyjskiego społeczeństwa i obudzi jego sprzeciw wobec działań władz.

Szef BBN podkreślił, że choć Polska znajduje się w bezpośredniej styczności z objętą wojną Ukrainą oraz pełnymi obaw Państwami Bałtyckimi, to fakt członkostwa w NATO i UE znacząco podnosi poziom polskiego bezpieczeństwa. Siła odstraszania Sojuszu Północnoatlantyckiego sprawia, że Polska może czuć się względnie bezpieczna.

Minister S. Koziej omówił też prezydencką nowelę uzupełniającą zapisy ustawy o reformie systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi dotyczącą kierowania obroną państwa w czasie wojny. Choć ustawa ta nie powstała jako odpowiedź Polski na wydarzenia na Ukrainie, to uwzględnia ona nowe warunki bezpieczeństwa, jakie uwidoczniły się w czasie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Stanowi ona narzędzie wzmocnienia narodowego systemu kierowania obroną i zapewnienia ciągłości dowodzenia, m.in. poprzez wskazywanie kandydata na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych jeszcze w czasie pokoju.

ZOBACZ ROZMOWĘ