Wojny hybrydowe: bezpieczeństwo informacyjne - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

28.01.2015

Wojny hybrydowe: bezpieczeństwo informacyjne

W związku z kryzysem bezpieczeństwa w Europie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na polecenie Prezydenta RP prowadzi ciągłe prace i analizy mające na celu wypracowanie propozycji wzmacniających system bezpieczeństwa narodowego. Dotyczą one zarówno sił zbrojnych, jak i pozostałych sfer funkcjonowania państwa. Jednym z obszarów szczególnego zainteresowania BBN są m.in. współczesne konflikty hybrydowe, w tym prowadzone w ich ramach działania o charakterze informacyjnym.

28 stycznia br. temat ten został poruszony w BBN na spotkaniu Strategicznego Forum Bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych. Rozmawiano m.in. o roli działań informacyjnych w konflikcie rosyjsko-ukraińskim czy potencjalnych zagrożeniach o takim charakterze dla RP.

Prowadzący spotkanie minister Stanisław Koziej zapowiedział organizację kolejnych narad poświęconych temu tematowi.