Strategia Bezpieczeństwa Narodowego omówiona na sejmowej komisji obrony - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

05.02.2015

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego omówiona na sejmowej komisji obrony

4 lutego br. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej szef BBN minister Stanisław Koziej przedstawił posłom założenia nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Na pytania dotyczące Strategii odpowiadał także podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski. W czasie wystąpienia szef BBN koncentrował się na omówieniu obecnego środowiska bezpieczeństwa – w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym – oraz przedstawieniu głównych ryzyk i zagrożeń dla bezpieczeństwa RP.

Podniesiony został także temat realizacji najważniejszych wynikających ze strategii zadań, takich jak prace nad ustawą o kierowaniu obroną państwa w czasie wojny; prace nad Polityczno-Strategiczną Dyrektywą Obronną oraz przygotowania do gry strategicznej „Kraj 2015”, mającej na celu sprawdzenie założeń Dyrektywy; prace nad ustawą o zwiększeniu wydatków obronnych do nie mniej niż 2 proc. PKB, realizacja programu modernizacji sił zbrojnych; czy przeprowadzenie reform w dziedzinach niemilitarnych dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, Obrony Cywilnej i włączania organizacji proobronnych w system bezpieczeństwa państwa.  

W czasie dyskusji szef BBN odnosił się do pytań posłów. Odpowiadając na zarzut co do adekwatności zapisów do obecnej sytuacji, minister Koziej przypominał, że polska Strategia była pierwszym dokumentem w Europie uwzględniającym wnioski z rosyjskiej agresji na Ukrainę. Także dziś pozostaje ona najbardziej aktualną koncepcją strategiczną w regionie.

Kilkukrotnie podkreślone zostało, że jednym z wątków przewodnich Strategii jest zintegrowane podejście do bezpieczeństwa – poczynając od propozycji ustanowienia podmiotu koordynującego na poziomie ponadresortowym sprawy bezpieczeństwa w państwie, kończąc na potrzebie ujednolicania na poziomie gminy opracowywanych planów reagowania kryzysowego z planami na czas kryzysu i wojny.

Szef BBN ustosunkował się również do pytania o różnice pomiędzy obecną Strategią a poprzednią z 2007 r.  Jak mówił, poprzednia zapoczątkowała zintegrowane myślenie o bezpieczeństwie, jednak z powodów uwarunkowań politycznych, prace nad nią nie zostały w pełni zakończone. Obecny dokument jest też pierwszym opracowanym na podstawie analiz prowadzonych w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. 

Obecna Strategia także w o wiele większym stopniu niuansuję kwestię zagrożeń, zwracając uwagę na agresje poniżej progu wojny i spowodowane tym sytuacje trudnokonsensusowe. Strategia z 2007 r. traktowała zagrożenia w sposób bardziej jednowymiarowy. Dokumenty różnią się też podejściem do roli Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecna koncepcja wskazuje na potencjalne słabości w reagowaniu NATO i dlatego też priorytet nadaje własnym zdolnościom obronnym. Strategia z 2007 r. gwarancje polskiego bezpieczeństwa upatrywała przede wszystkim w NATO.

Minister S. Koziej poparł przedstawioną przez posłów propozycję, aby w prace nad kolejną Strategią, w większym stopniu niż dotychczas zaangażowane zostały parlamentarne komisje obrony. Przy okazji poinformował, że w BBN trwają już przygotowania do kolejnego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, stanowiącego podstawę do opracowania Strategii. Jak powiedział, jednym z zadań Przeglądu będzie m.in. krytyczna ocena obowiązującego dokumentu, szczególnie w kontekście stale zmieniających się warunków bezpieczeństwa.

Od czasu zatwierdzenia 5 listopada 2014 r. przez Prezydenta RP nowej Strategii szef BBN odbył kilkanaście spotkań z różnymi środowiskami, podczas których przedstawiał jej założenia. Okazją ku temu były zarówno konferencje i specjalne dyskusje organizowane przez instytucje  i ośrodki analityczne czy też spotkania w BBN w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa. Szef BBN przeprowadził też szereg narad poświęconych wdrażaniu jej zapisów. Sam dokument został szeroko rozpowszechniony przez BBN m.in. wśród decydentów, urzędów i instytucji centralnych, korpusu dyplomatycznego, zagranicznych partnerów i środowisk eksperckich. Został także przesłany do uczelni i bibliotek, a w formie elektronicznej do wszystkich gmin i powiatów.