Szef BBN w TOK FM: Koszty związane z budową obrony przeciwrakietowej nie wykraczają poza budżet MON - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

05.02.2015

Szef BBN w TOK FM: Koszty związane z budową obrony przeciwrakietowej nie wykraczają poza budżet MON

W czwartek 5 lutego br. szef BBN minister Stanisław Koziej był gościem Poranka TOK FM. Rozmowa z red. Janem Wróblem dotyczyła sytuacji na Ukrainie oraz polskiego wsparcia dla tego państwa, a także planów budowy polskiego systemu obrony przeciwrakietowej.

Szef BBN mówił o trudnej sytuacji Ukrainy, która uczestniczy w konflikcie bez wprowadzenia stanu wojennego i związanych z tym rygorów prawnych. Dzieje się tak dlatego, że z jednej strony Ukraina musi oczywiście bronić własnego terytorium, a z drugiej chce otrzymywać od Zachodu pomoc finansową, którą trudniej byłoby uzyskać po wprowadzeniu stanu wojennego.

Odnosząc się do informacji mówiących o unikaniu przez Ukraińców poboru do wojska, szef BBN stwierdził, że wynika to też z faktu, że konflikt nie ma charakteru wojny totalnej oraz że stosowana jest w jego przypadku specyficzna nomenklatura "operacji antyterrorystycznej".

Zdaniem szefa BBN, Zachód, w tym Polska, dysponuje obecnie dwoma środkami mogącymi przeciwdziałać eskalacji konfliktu - jednym jest wspieranie Ukrainy, a drugim powstrzymywanie Rosji. W sytuacji, w której nie udawałoby się uzyskać wspólnej zgody na hamowanie działań Rosji poprzez sankcje, należałoby zabiegać o wspólną zgodą co do pomocy udzielanej Ukrainie.

Podczas rozmowy minister Stanisław Koziej mówił też o projekcie budowy systemu obrony przeciwrakietowej, podkreślając konieczność realizacji inwestycji, która cztery lata temu ustanowiona została, jako priorytet modernizacji technicznej sił zbrojnych. Jak przypominał, obecnie polskie wojsko nie ma zdolności obrony przed rakietami, które są główną siłą uderzeniową w konfliktach zbrojnych oraz – co równie istotne – są środkiem zastraszania w czasie pokoju. S. Koziej zaznaczył też, że koszty budowy systemu obrony przeciwrakietowej mieszczą się w normalnym budżecie MON i nie stanowią dodatkowego obciążenia dla budżetu państwa. 

 

POSŁUCHAJ ROZMOWY