Spotkanie nt. roli nowych technologii w przewidywaniu trendów i planowaniu strategicznym - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.02.2015

Spotkanie nt. roli nowych technologii w przewidywaniu trendów i planowaniu strategicznym

9 lutego br. zastępca szefa BBN Zbigniew Włosowicz wraz z ekspertami Biura spotkali się z szefem amerykańskiego thint-tanku "The Millenium Project" Jeromem C. Glennem, goszczącym w Warszawie przy okazji konferencji "Rządzenie zorientowane na przyszłość". Dyskusję w BBN poświęcono przede wszytskim badaniom wpływu nowoczesnych technologii na planowane strategiczne w obszarze bezpieczeństwa. J.C. Glenn zaprezentował także wyniki prac swojego think-tanku, wykorzystującego ogólnoświatową sieć analityków.

Podczas spotkania J.C. Glenn mówił m.in. o zagrożeniach, jakie może ze sobą nieść rozwój nowoczesnych technologii, w tym rozwój sztucznej inteligencji, syntetyczna biologia, kontrola dostępu do broni w epoce upowszechnienia druku 3D czy SIMAD (Single Individual Massively Destructive), czyli jednostki, które dzięki upowszechnieniu zaawansowanej technologii są w stanie samodzielnie tworzyć broń masowego rażenia, np. broń biologiczną.

Współpracujący m.in. z Organizacją Narodów Zjednoczonych think-tank "The Millenium Project" analizuje i stara się przewidzieć trendy rozwoju i wykorzystania nowych technologii i związane z tym zagrożenia, które mogą pojawić się w przyszłości, a także pracuje nad propozycjami radzenia sobie z mogącymi wystąpić wyzwaniami. Opiera się m.in. na własnej metodologii oraz narzędziach integrujących pracę ekspertów z całego świata.