Rozmowy o bezpieczeństwie z uczniami klas mundurowych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

23.02.2015

Rozmowy o bezpieczeństwie z uczniami klas mundurowych

W poniedziałek 23 lutego br. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odwiedzili uczniowie klas mundurowych I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego (LO PUL) im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie. Uczniowie spotkali się z analitykami BBN, z którymi rozmawiali na tematy dotyczące bezpieczeństwa państwa, a także zapoznali się z rolą i zadaniami Biura. Z gośćmi spotkał się także szef BBN minister Stanisław Koziej, który przedstawił im polskie spojrzenie na konflikt rosyjsko-ukraiński.

Najlepsi uczniowie otrzymali od szefa BBN komplet publikacji wydanych przez Biuro.

Było to drugie w tym roku spotkanie z uczniami klas mundurowych w BBN. Spotkania te mają na celu promowanie wśród młodzieży postaw proobronnych i zachęcanie do interesowania się sprawami bezpieczeństwa.

Przed pobytem w Biurze uczniowie zwiedzili Pałac Prezydencki, poznając jego historię oraz rolę Prezydenta RP, jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Po wizycie w Biurze uczniowie odwiedzili także Dowództwo Garnizonu Warszawa. Po raz pierwszy, w ramach realizowanego przez Biuro cyklu spotkań uczniowie złożyli także wizytę w Centralnej Bibliotece Wojskowej.

 

***

I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego (LO PUL) im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie funkcjonuje od 2004 r. i powstało w Płocku, kiedy to uzyskano pozytywną recenzję i akceptację w MENiS dla autorskiego programu nauczania przysposobienia wojskowo-obronnego wraz z modułem policyjno-prawnym i elementami politechniczno–pożarniczymi. Licea Ogólnokształcące PUL funkcjonują również w Ciechanowie, Gostyninie, Sierpcu, Lipnie i Wołominie. LO PUL w Kutnie powstało w 2007 r.

I LO PUL w Kutnie jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną niepubliczną z uprawnieniami publicznej. Nauka odbywa się w cyklu trzyletnim i kończy egzaminem maturalnym. Rozszerzenia programowe to j. polski, j. angielski, geografia oraz historia i społeczeństwo. Dyrektorem Szkoły jest ppłk (r.) dr Remigiusz Wiśniewski.

Szkoła ma charakter z selekcyjny (egzaminy z W-F, rozmowa kwalifikacyjna, badania lekarskie w poradni medycyny sportowej) oraz formacyjny w oparciu o regulaminy wojskowe wraz z ceremoniałem i przepisami ubiorczymi. W szkole nie ma drugoroczności. Absolwenci mają zapewnione preferencyjne warunki studiowania na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

W liceum prowadzone są obowiązkowe przedmioty uzupełniające z edukacji obronnej z podziałem na moduły: wojskowo–sportowy, policyjno–prawny z elementami politechniczno–pożarniczymi, w specjalnościach: strzelectwo, topografia, pożarnictwo, ratownictwo wodne oraz samoobrona; technik interwencji oraz wychowania fizycznego z elementami akrobatyki i obowiązkowym basenem. Zajęcia z W-F odbywają się bez podziału na płeć.

Prowadzone jest szkolenie praktyczne, między innymi zajęcia ze szkolenia inżynieryjnego, walki i działań nieregularnych, elementy wspinaczki, obowiązkowa nauka i doskonalenie pływania, testy kwalifikacyjne do wszystkich służb mundurowych, „zmuszanie terenu do walki”, strzelanie ostre z broni będącej na wyposażeniu WP. Głównym działem praktycznym jest taktyka z jej podziałem. Integralną częścią umiejętnościowego programu edukacji obronnej są obowiązkowe obozy: weekend integracyjny; „Bytowanie w terenie przygodnym”; poligon kondycyjno–sprawnościowy. Obozy są praktycznym obowiązkowym sprawdzianem zdobytych umiejętności.

Szkoła umożliwia uczniom uzyskanie m.in. świadectwa w zakresie podstawowych Indywidualnych Technik Ratunkowych, zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1Konwencji STCW, certyfikatu korporacji GROM GROUP, zaświadczenia o manewrowaniu łodziami ratunkowymi, certyfikatu Związku Ratowników Wodnych RP, a także zaświadczenia o przeszkoleniu teoretycznym i praktycznym w ramach edukacji obronnej oraz samoobrony i technik interwencji.