Delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

27.02.2015

Delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w BBN

27 lutego br. w BBN odbyło się spotkanie z delegacją Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (ZOR RP). Z gośćmi, w imieniu Szefa BBN, spotkał się dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Lech Konopka. Celem spotkania było wręczenie Patentu Honorowego Patronatu Szefa BBN nad organizowanym w tym roku przez ZOR RP Ogólnopolskim Konkursem Historycznym pt. „95. Rocznica Bitwy Warszawskiej”.

Uczestniczący w spotkaniu prezes Zarządu Głównego ZOR RP płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz poinformował o bieżącym stanie i funkcjonowaniu ZOR RP oraz przedstawił zarys koncepcji obchodów 95-lecia Związku przypadających na wrzesień 2016 r. Prezes Tomaszkiewicz poinformował także o założeniach planowanego konkursu, którego finał i gala rozdania nagród odbędzie się 21 listopada br. w Muzeum Wojska Polskiego.

ZOR RP w porozumieniu z Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował do tej pory VI edycji Ogólnopolskich Konkursów Historycznych. Konkursy w latach 2009, 2010, 2012 i 2014 były objęte Patronatami Honorowymi Szefa BBN:

  • 2003 r., w konkursie pt. „Pielęgnujemy pamięć o żołnierzach powstań narodowych oraz poległych w I i II wojnie światowej” brało udział 157 szkół,
  • 2007 r., w konkursie pt. „Z pieśnią i wierszem przez dzieje oręża polskiego” brało udział 128 szkół,
  • 2009 r., w konkursie pt. „70. rocznica wybuchu II wojny światowej” brały udział 304 szkoły. Finał konkursu w Kutnie,
  • 2010 r., w konkursie pt.  „90. rocznica Bitwy Warszawskiej” brało udział 496 szkół. Finał konkursu w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie,
  • 2012 r., w konkursie pt. „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityki dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia” brały udział 673 szkoły. Finał konkursu w Muzeum Wojska Polskiego,
  • 2014 r., w konkursie pt. „100. rocznica powstania Legionów Polskich” brało udział 937 szkół. Finał konkursu w Muzeum Wojska Polskiego.

***

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (ZOR RP) powstał w 1921 r. jako Centralny Związek Oficerów Rezerwy przy osobistej akceptacji Marszałka Józefa Piłsudskiego. Celem było niesienie pomocy demobilizowanym żołnierzom po zwycięskiej wojnie z Armią Sowiecką (1920–1921). Organizowano szkolenia zawodowe, kierowano do szkół średnich i na studia celem ich ukończenia po przerwie wojennej, zakładano spółki pracownicze, kierowano do pracy, udzielano pomocy materialnej inwalidom wojennym, wdowom i sierotom po poległych żołnierzach. Od 1944 r. władze komunistyczne zakazały działalności Związku. Reaktywowano go w 1990 r., a w 1991 r. zarejestrowano w Poznaniu z zachowaniem nazwy, insygniów i statutu z okresu II RP. Organizacyjnie związkiem kieruje Zarząd Główny, w terenie posiada Okręgi (województwa lub regiony), oddziały (powiaty). ZOR RP ma podpisane porozumienie o współpracy z ministrem obrony narodowej. Prezydent RP objął w 2011 r. patronatem honorowym obchody 90-lecia Związku.