Szef BBN dla lubelskiego radia eR: na długim dystansie Rosja nie ma szans zwyciężyć z Zachodem - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

03.03.2015

Szef BBN dla lubelskiego radia eR: na długim dystansie Rosja nie ma szans zwyciężyć z Zachodem

Podczas wizyty w Lublinie 2 marca br. szef BBN minister Stanisław Koziej był gościem lokalnej rozgłośni Radia eR. Rozmowa poświęcona była przede wszystkim bieżącym sprawom bezpieczeństwa - konfliktowi na Ukrainie, reformie Narodowych Sił Rezerwowych, litewsko-polsko-ukraińskiej brygadzie w Lublinie, modernizacji przemysłu obronnego czy popularyzowaniu spraw bezpieczeństwa. Poruszony został także temat niedawnej wizyty w Japonii.

Minister S. Koziej powiedział, że w Japonii miał okazję rozmawiać ze swoim japońskim odpowiednikiem, sekretarzem generalnym Rady Bezpieczeństwa Narodowego Japonii Shotaro Yachim, zarówno na tematy dwustronnej współpracy, jak też konfliktu rosyjsko-ukraińskiego czy obrony przeciwrakietowej. Także spotkania prezydenta Bronisława Komorowskiego były okazją do rozmów na tematy bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, np. kwestie rosyjskiej agresji na Ukrainie czy współpracy z USA w obszarze bezpieczeństwa.

Szef BBN zaznaczył, że Japonie chce się włączyć w system bezpieczeństwa w Europie i jest obecnie na etapie opracowywania porozumienia z UE w tej sprawie. Dlatego tak ważne jest dla Japończyków wsparcie Polski. Współpraca jest dla nas szczególnie istotna, ponieważ Japonia jest znakomitym partnerem gospodarczym. Ponadto Japonia może dać Polsce dobre spojrzenie na region Azji i Pacyfiku, którego znaczenie rośnie w wymiarze strategicznym. Japonia zmienia podejście do spraw wojska i bezpieczeństwa - zaznaczył szef BBN.

Mówiąc o planach utworzenia polsko-litewsko-ukraińskiej brygadzie szef BBN przypomniał, że nastąpiło w tej sprawie przyspieszenie decyzyjne i wkład Polski już jest. Czekamy na Ukrainę, która znajduje się teraz w trudnej sytuacji, utrudniającej jej zaangażowanie. Udział w brygadzie leży w interesie Ukrainy, np. w kwestii szkolenia ukraińskich kadr wojskowych, szkolenia armii i współpracy z NATO. Nie można jednak powiedzieć, że byłyby to kadry do użycia w obecnym konflikcie.

Odnosząc się do pytania o kierunki rozwoju obecnej konfrontacji Rosji z Zachodem szef BBN powiedział, że wszystko to zależy od perspektywy czasowej. Na krótki dystans Rosja wygrywa, co wyraźnie widać. Jednak na długim dystansie Rosja jest na przegranej pozycji i nie może wygrać z Zachodem gospodarczo. Może to być kwestia lat, ale rosyjska gospodarka nie jest w stanie wytrzymać długotrwałej izolacji. Taka świadomość będzie się z czasem kształtował wśród rosyjskich elit. Także militarnie, poniżej progu wojny atomowej - gdzie rosyjski i amerykański potencjał jest równy - na poziomie walki konwencjonalnej, Rosja nie ma szans zwyciężyć z Zachodem. Pytanie tylko, w którym momencie Rosja się zreflektuje, że musi się zatrzymać.

Opowiadając o swojej wizycie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim szef BBN podkreślił, że spotkania ze studentami i wykłady są doskonałą okazją, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie, jakie w obecnej sytuacji pojawia się w społeczeństwie i upowszechnianiać nauki o bezpieczeństwie. S. Koziej przytoczył także wyniki niedawnego badania CBOS, pokazujące, że Polacy dostrzegają zagrożenia - w tym militarne - jednocześnie 77 proc. badanych czuje się bezpiecznie. Uważamy więc , że Polska jest w stanie sobie z zagrożeniami poradzić. Zadaniem państwa jest wyjaśniać dokładnie społeczeństwu, jak zamierza zagrożeniom przeciwdziałać. Sytuacja Polski jest nieco inna, niż np. państw bałtyckich. Sami musimy przygotowywać się przede wszystkim na scenariusz poniżej dużej wojny.

Podczas rozmowy poruszono też kwestię modernizacji polskiego przemysłu obronnego, który zdaniem szefa BBN musi się przede wszystkim maksymalnie unowocześniać. Pomogą w tym zamówienia sił zbrojnych, ale też współpraca z dużymi zagranicznymi koncernami obronnymi.

Odnosząc się do planów reformy Narodowych Sił Rezerwowych minister S. Koziej zaznaczył, że powinny zostać utworzone odrębne formacje NSR, przewidziane do działania lokalnego, np. na poziomie województwa. Wkrótce powinny zacząć się prace nad reformą. Zmiany stworzą też system wykorzystania proobronnych organizacji społecznych, chętnych do działania. Należy je ukierunkować, aby spożytkować ich zapał w uzupełnianiu sił zbrojnych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Posłuchaj rozmowy z szefem BBN