List Prezydenta RP do uczestników pierwszego Kongresu Organizacji Proobronnych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

21.03.2015

List Prezydenta RP do uczestników pierwszego Kongresu Organizacji Proobronnych

20-21 marca br. w Warszawie odbył się Kongres Organizacji Proobronnych zorganizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zaproszenie do udziału w Kongresie przyjęli przedstawiciele organizacji o charakterze proobronnym i klas mundurowych z całej Polski. Prezydent Bronisław Komorowski, w uznaniu wagi przedsięwzięcia, skierował do uczestników list, w którym pisał: "Z satysfakcją i zadowoleniem przyjmuję społeczny zapał, entuzjazm i autentyczne zaangażowanie w sprawy obronności, zwłaszcza ze strony młodzieży. Nie sposób nie zauważyć, że spontaniczna aktywność stowarzyszeń i organizacji proobronnych w ostatnim czasie zdecydowanie wzrosła. To dobrze świadczy o nas, Polakach, o naszym wspólnym, ogólnonarodowym postrzeganiu interesu narodowego". List na Kongresie został odczytany przez szefa BBN ministra Stanisława Kozieja.

***

Treść listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do Organizatorów i Uczestników „Kongresu organizacji proobronnych oraz szkół mundurowych”

 

Szanowni Państwo!

„Kongres organizacji proobronnych oraz szkół i klas mundurowych” jest wyjściem naprzeciw społecznym oczekiwaniom tworzenia nowych form współdziałania państwa oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym. Dziękuję Ministerstwu Obrony Narodowej za podjęcie tego trudnego, ale jakże ważnego wyzwania. 

Kongres odbywa się w szczególnym momencie. Naruszenie porządku międzynarodowego przez rosyjską agresję na Ukrainę de facto podważyło postzimnowojenny ład międzynarodowy oraz diametralnie zmieniło sytuację bezpieczeństwa nie tylko w Europie. Polska, jako członek NATO i Unii Europejskiej, dwóch ważnych organizacji międzynarodowych, dających nam najsilniejsze w historii gwarancje ekonomiczne i militarne, jest dzisiaj bezpieczna, ale – jak wielokrotnie powtarzałem – wolność i bezpieczeństwo nie są dane raz na zawsze. Trzeba o nie stale zabiegać i je umacniać.

W tym kontekście, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych, z satysfakcją i zadowoleniem przyjmuję społeczny zapał, entuzjazm i autentyczne zaangażowanie w sprawy obronności, zwłaszcza ze strony młodzieży. Nie sposób nie zauważyć, że spontaniczna aktywność stowarzyszeń i organizacji proobronnych w ostatnim czasie zdecydowanie wzrosła. To dobrze świadczy o nas, Polakach, o naszym wspólnym, ogólnonarodowym postrzeganiu interesu narodowego. 

Nie możemy zmarnować tego cennego kapitału. Szersze wykorzystanie aktywności obywatelskiej oraz włączanie pozarządowych organizacji proobronnych, stowarzyszeń, szkół czy klas mundurowych w upowszechnianie wiedzy i umiejętności obronnych Polaków – to dobry i potrzebny projekt. Ufam, że inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej dobrze wpisze się w te pozytywne społeczne trendy, a zarazem przyczyni się do zwiększenia strategicznej odporności kraju na tak różnorodne we współczesnych warunkach formy agresji. 

Życzę Państwu konstruktywnej debaty i wypracowania efektywnych rozwiązań, które będą służyć zarówno potrzebom państwa, jak i podmiotów społecznych, reprezentowanych na dzisiejszym Kongresie.

Bronisław Komorowski

 

***