Depesza gratulacyjna prezydenta RP do premier Ukrainy - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Depesza gratulacyjna prezydenta RP do premier Ukrainy

 

4 lutego 2005 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przesłał depeszę gratulacyjną na ręce premier Ukrainy Julii Tymoszenko.

W depeszy czytamy:

"W związku z powołaniem Pani na wysoki urząd Premiera Ukrainy składam Pani serdeczne gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów podczas pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.

Pani ogromny wkład w zwycięstwo prawdy i wolności w toku pomarańczowej rewolucji oraz zaufanie, jakim cieszy się Pani w społeczeństwie ukraińskim będą niewątpliwie owocować dużymi osiągnięciami Pani rządu.

Jak już wielokrotnie wskazywałem w rozmowach z Panią i Panem Prezydentem Wiktorem Juszczenko, Polska jest otwarta na pogłębianie przyjacielskich stosunków z Ukrainą. Pragniemy blisko współpracować w budowaniu polsko-ukraińskiego strategicznego partnerstwa. Będziemy nadal wspierać europejską i euroatlantycką orientację Ukrainy.

Mam głęboką nadzieję, że Pani misja jako szefa rządu powiedzie się i przyniesie dalsze zbliżenie między społeczeństwami obu naszych krajów.

Szanowna Pani Premier, proszę przyjąć raz jeszcze moje gratulacje i najlepsze życzenia wielu osiągnięć dla dobra Ukrainy i jej mieszkańców.

Z wyrazami głębokiego szacunku i przyjaźni,

Aleksander Kwaśniewski"