Porozumienie o utworzeniu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Porozumienie o utworzeniu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa

 

7 lutego 2005 roku w Wojskowej Akademii Technicznej przedstawiciele "Grupy Inicjatywnej" reprezentującej 33 podmioty państwowe i prywatne podpisali porozumienie o utworzeniu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa. Celem porozumienia jest ustalenie warunków współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami w zakresie badań na rzecz bezpieczeństwa i walki z terroryzmem. Podjęta inicjatywa jest odpowiedzią na ustalenia Rady Europejskiej z 2003 r. w sprawie tworzenia Platform Technologicznych oraz wyzwania naukowo-techniczne nakreślone w Strategii Lizbońskiej.

Celem Platformy jest wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorami nauki, badań i rozwoju, edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego na rzecz współkształtowania i realizacji priorytetów Narodowego Planu Rozwoju Gospodarczego i związanych z nim sektorowych programów operacyjnych.

Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa ma charakter otwarty. Funkcję koordynatora prac i sekretariatu "Grupy Inicjatywnej" sprawować będzie Wojskowa Akademia Techniczna.

Porozumienie podpisali przedstawiciele "Grupy Inicjatywnej" reprezentowanej przez:

  1. Grupę Kapitałową Bumar Spółka z o.o.
  2. Radmor S.A.
  3. DGT Sp. z o.o.
  4. Konsorcjum Sensory i Systemy
  5. Konsorcjum Uczelni
  6. Szkołę Główną Służby Pożarniczej
  7. CZT "Ochrona ludności i środowiska przed skażeniami"
  8. Instytut Techniczny Wyrobów Włókienniczych MORATEX
  9. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

W uroczystości uczestniczyli m.in. I zastępca Ministra Obrony Narodowej Janusz Zemke i dr Andrzej Karkoszka. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego reprezentował zastępca Szefa BBN adm. floty Ryszard Łukasik.